AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Wolontariusze Roku 2017

DATA: 6 grudnia 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Prezydent Miasta Kalisza i Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego nagrodzili najbardziej aktywnych wolontariuszy, działających na rzecz mieszkańców Kalisza. Statuetki „Wolontariusza Roku 2017” odebrało 10 osób

  Statuetki „Wolontariuszom Roku 2017” wręczali: w imieniu Grzegorza Sapińskiego, prezydenta Kalisza - wiceprezydent Karolina Pawliczak oraz Zbigniew Włodarek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza.

  - Dziękuję za państwa zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby innych – mówiła wiceprezydent Karolina Pawliczak.  - Dziś pragniemy uhonorować osoby szczególnie zaangażowane w życie miasta, których społeczna postawa zasługuje na wyróżnienie. W imieniu kapituły serdecznie dziękuję za złożone wnioski. Gratuluję nominowanym oraz laureatom dzisiejszej Gali.

  Tytuł „Wolontariusza Roku 2017” otrzymali: Sylwia Baranowska, Stanisław Bronz, Anna Korniłowicz, Anna Małecka, Katarzyna Paciorkowska, Robert Papuziński, Roman Szychowski, Elżbieta Siarkiewicz, Jolanta Świniarska, Tomasz Zdanowicz. 

  Nominowani do tytułu „Wolontariusza Roku 2017” byli także: Natalia Zawartka-Ignaszak, Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA; Radosław Piękny, Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Kaliszu; Miłosz Pawlak, Akademia Inicjatyw Edukacyjnych; Matusz Madejski, Kaliski Klub Kyokushinkan Karate; Krzysztof Dominikowski, Szlachetna paczka – rejon Kaliszu; Beata Bartczak, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce/ oddział w Kaliszu; Mateusz Antolczyk, Stowarzyszenie „Głos Kaliszan”.

  Wyboru laureatów dokonała czteroosobowa kapituła, której przewodniczyła wiceprezydent Karolina Pawliczak. Wszyscy członkowie kapituły pełnili swoje funkcje honorowo. Oceniane były przede wszystkim: zaangażowanie kandydatów, ich innowacyjne i skuteczne działanie oraz partnerstwo w podejmowanych przedsięwzięciach.

  W  uroczystości udział wzięli także: kaliscy radni – członkowie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza z wiceprzewodniczącym Dariuszem Witoniem; Irena Sawicka, Skarbnik Miasta Kalisza; Krzysztof Jurek, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji oraz przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych UM w Kaliszu z naczelnikiem Tomaszem Rogozińskim na czele.

  2. Galę Wolontariatu honorowym patronatem objął Grzegorz Sapiński - Prezydent Miasta Kalisza. Organizatorami przedsięwzięcia są: Kaliska Rada Działalności Pożytku Publicznego i Urząd Miejski w Kaliszu.

  (red)

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.