AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

GRZEGORZ SAPIŃSKI: Przed nami jeszcze wiele pracy

DATA: 21 grudnia 2017 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  - W Kaliszu poprawił się stan dróg, chodników, powstają bezpieczne przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe. Wymiana połowy taboru KLA na nowe autobusy poprawiła komfort podróżowania. Wprowadzamy program zniżek dla mieszkańców zameldowanych i płacących podatki w Kaliszu - mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. Zapraszamy do lektury pierwszej części rozmowy, podsumowującej trzy lata pracy samorządowca na rzecz miasta.

  Minęły trzy lata, od kiedy został pan prezydentem Kalisza. Jak ocenia pan ten czas?

  Oceniam te lata jako czas dynamicznego rozwoju, a w wielu dziedzinach jako okres porządkowania, a także wprowadzania miasta na nowe, dotąd pomijane ścieżki. Mam tu na myśli np. nowoczesną komunikację publiczną, ochronę środowiska, budowę mieszkań komunalnych i socjalnych, a także ofertę mieszkaniową dla osób mniej zamożnych, które mogłyby skorzystać z propozycji innej niż rynkowa. Tego nie było. Ale nie było też możliwości pracy dla deweloperów, którzy wcześniej nie mogli realizować swoich planów w Kaliszu. To się zmienia.

  Obecny Kalisz to prężnie rozwijające się, według GUS, ponad 100-tysięczne miasto. O dobrej sytuacji świadczą choćby rekordowo niskie bezrobocie, wielomilionowe inwestycje w budowę i modernizację infrastruktury drogowej, sportowej, szkolnictwo – przede wszystkim zawodowe, ekologiczny transport miejski, liczne miejsca wypoczynku. Jestem z tego bardzo dumny.

  Mam nadzieję, że fakty te dotrą do jak największej liczby mieszkańców.

  Jesteśmy miastem coraz bardziej zamożnym. Chyba jedynym w kraju, w którym ‒ w ramach jednej kadencji ‒ wpływy z podatków od pensji mieszkańców Kalisza w ciągu czterech lat zwiększą się o 50 procent. Dość powiedzieć, że tak zwane „janosikowe”, wpłata od bogatych miast dla biednych samorządów, w 2017 roku wynosiło ok. 66 tys. zł, a w roku 2018 wyniesie przeszło 2,3 mln zł, i taką kwotę musimy oddać do kasy państwa.

  Na bieżąco współpracujemy z przedsiębiorcami w ramach Kaliskiej Rady Biznesu. Wspólnie poprawiamy warunki dla rozwoju ich działalności, co dało zauważyć się przez ostatnie trzy lata. Przed nami jeszcze wiele pracy, ponieważ temat ten był zaniedbany przez minione kilkanaście lat.

  Razem inwestujemy w szkolnictwo zawodowe, za które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Dzięki współpracy z wicepremierem Jarosławem Gowinem przekazano wsparcie finansowe dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w wysokości pół miliona zł, co na pewno wpłynie na zwiększenie strumienia przygotowanych do wyzwań naszego rynku pracy pracowników ‒ specjalistów dla biznesu w Kaliszu. Dziękuję za wsparcie w tej kwestii także senatorowi Andrzejowi Wojtyle.

  Na wykwalifikowanych fachowców czeka praca. Przygotowujemy dla nich również bogatą i korzystną ofertę mieszkaniową w ramach Programu Mieszkanie Plus. Będą to mieszkania na wynajem z dojściem do własności po 23 latach. Budowa pierwszych 112 mieszkań rozpocznie się jeszcze w I kwartale 2018 roku.

  Tak, jak obiecywałem trzy lata temu, w Kaliszu poprawił się stan dróg, chodników, powstają bezpieczne przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe. Wymiana połowy taboru KLA na nowe autobusy poprawiła komfort podróżowania. Wprowadzamy program zniżek dla mieszkańców zameldowanych i płacących podatki w Kaliszu. Jeszcze w tym roku, w ramach specjalnej karty, będą mogli korzystać z ulg w Aquaparku, a od nowego roku w innych instytucjach miejskich.

  Zadbaliśmy o zdrowie kaliszan. Mieszkańcy chętnie korzystają z programów profilaktycznych w ramach akcji Zdrowy Kalisz, uczestniczą w imprezach prozdrowotnych, biegach popularyzujących zdrowy styl życia. Przygotowaliśmy projekt pod nazwą Pudełko Życia, szczególnie ważny dla osób samotnych i chorych.

  Kalisz i ludzie pracujący na rzecz miasta coraz częściej zbierają wysokie noty w ogólnopolskich rankingach i konkursach. Nagrody oraz wyróżnienia w kolejnej edycji „Pereł Samorządu” i konkursie „Gmina Przyjazna Rodzinie”, certyfikaty „Gmina Przyjazna Rowerzystom”, KLA jako najlepsze przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Wielkopolsce i szóste w kraju ‒ to osiągnięcia, które nie wymagają komentarza.

   

  Młodym ludziom zależy na pracy i własnym mieszkaniu. By przywrócić miejsca pracy, należy odbudować strategię pozyskania tzw. trwałych inwestorów w zakresie firm produkcyjnych” - to pana słowa sprzed trzech lat. Co udało się zrobić w tym zakresie?

  Dokładamy starań, by osoby, których kwalifikacje nie są adekwatne do wymagań kaliskiego rynku pracy, znalazły zatrudnienie w naszym mieście, mogły uzupełnić wykształcenie tu na miejscu i nie musiały wyjeżdżać poza obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

  Wspomagamy kaliski biznes w poszukiwaniu odpowiednich, dobrze wykształconych, pracowników, gotowych do podjęcia pracy w nowoczesnych, innowacyjnych firmach. Budujemy markę Kalisza jako „przestrzeń dla profesjonalistów” i to zadanie również realizujemy wspólnie z przedsiębiorcami. A oni odwdzięczają się rozbudowując swoje firmy w Kaliszu i zatrudniając jeszcze więcej mieszkańców.

  Wspólnie także zdajemy sobie sprawę z ogromnego wyzwania demograficznego, przed którym stoi Kalisz i cały nasz region. Według ostatnich danych stopa bezrobocia wynosi u nas niewiele ponad 3 proc., czyli znajduje się na granicy błędu statystycznego. Jest to z jednej strony powód do zadowolenia, ponieważ mieszkańcy mają pracę, z drugiej jednak może to być w dłuższej perspektywie czasu bariera rozwojowa dla biznesu. Dlatego zapraszamy ludzi z innych miejscowości, aby podjęli pracę, której nie brakuje w Kaliszu.

   

  Mało kto wie, że dzięki pana staraniom w Kaliszu wkrótce przybędzie kilkadziesiąt dodatkowych miejsc pracy?

  W tej sprawie rozmawiałem z najwyższymi władzami w państwie i dzięki wsparciu posła Jana Mosińskiego oraz poseł Joanny Lichockiej i posła Piotra Kalety w Kaliszu będzie miał siedzibę Zarząd Zlewni Rzeki Prosny, tym samym w naszym mieście zatrudnienie znajdzie kilkadziesiąt osób.

   

  W jaki sposób w mieście są realizowane działania prorodzinne?

  Jeśli ludzie mają pracować, ale również zakładać tu rodziny, muszą mieć komfort polegający na zapewnieniu profesjonalnej opieki dla dzieci. Dlatego inwestujemy w żłobki i przedszkola. Dzięki rozbudowie Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary w Kaliszu powstało 40 dodatkowych miejsc dla dzieci. Liczba podopiecznych w placówce wzrosła ze 121 do 161. Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 1,6 mln złotych, w tym dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego, programu „Maluch”: prawie 960 tys. złotych.

  Mamy bardzo dobrą sytuację w przedszkolach – praktycznie każde dziecko ma w nich miejsce. Ponadto w ramach ZIT wszystkie żłobki i 6 przedszkoli poddanych zostanie termomodernizacji, co wpłynie na komfort naszych maluchów, ale także na środowisko miejskie, bo zmniejszy się emisja niebezpiecznych substancji. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to ponad 8,2 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 6,5 mln zł.

  W tej dziedzinie również zostaliśmy zauważeni. Miasto Kalisz otrzymało nagrodę i wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Doceniono nas m.in. za szereg akcji organizowanych dla najmłodszych oraz seniorów.

  Sieć współpracy na rzecz promocji kształcenia zawodowego to kolejna inicjatywa Miasta, która odbywa się pod hasłem „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów”. Na czym ona polega?

  Jest to platforma wymiany wiedzy, dobrych praktyk i dyskusji na rzecz promocji, poprawy jakości kształcenia zawodowego. W działalność sieci są zaangażowani nauczyciele szkół technicznych oraz przedsiębiorcy.

  Oprócz działań promocyjnych Miasto Kalisz realnie inwestuje w kształcenie techniczne. W ramach konkretnych projektów zaangażowaliśmy kilkanaście milionów złotych, między innymi w doposażenie pracowni szkół w nowoczesny sprzęt, kursy doszkalające nauczycieli, praktyki i staże dla uczniów. W ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów.” zrealizujemy działania, które pozwolą na znaczne rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego. W tym celu planujemy zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni szkolnych – maszyny, urządzenia, narzędzia. Będą utworzone nowe pracownie: obrabiarek CNC, pomiarów CAD/CAM, elektrotechniki i elektroniki oraz druku cyfrowego.

  Projekty, które pozwoliły nam na realizację tych planów:

  Projekt „Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, całkowity koszt wynosi ponad 12,5 mln zł, z czego dofinansowanie: ponad 9,2 mln zł.
  „Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”: całkowity koszt to prawie 1,5 mln zł, a dofinansowanie ponad 1,2 mln zł.
  „Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”: koszt całkowity ok. 750 tys. zł, dofinansowanie: niespełna 700 tys. zł.

   

  Co przez trzy ostatnie lata udało się zrobić w kwestii mieszkalnictwa?

  Odziedziczyliśmy w tej dziedzinie bardzo duże braki, wynikające z kompletnego zastoju w poprzednich kadencjach. Obecnie tylko 17 proc. Kalisza jest pokryta planami miejscowymi, co w konsekwencji znacznie utrudnia harmonijne zagospodarowanie przestrzeni pod mieszkalnictwo i zabudowę inwestycyjną. W innych miastach wielkości Kalisza plany obejmują 50 proc., a nawet 100 proc. powierzchni miasta (Ostrów Wielkopolski i Konin).

  Prostujemy te zaniedbania z poprzednich kadencji. Na sesji w dniu 30 listopada 2017 roku zostało przyjęte nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Kalisza. Wcześniejsze zostało rozpoczęte w 2011 roku, pozostawione w wielkim nieładzie i nigdy nieukończone.

  Nowe studium umożliwi otwarcie kolejnych terenów inwestycyjnych oraz mieszkaniowych poprzez realizację planów miejscowych. W październiku zeszłego roku został uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Tyniec, który przewiduje realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W toku jest kolejnych pięć opracowań, regulujących zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (m.in. na osiedlach Chmielnik i Zagorzynek), zabudowę inwestycyjną – w rejonie ul. Metalowców.

  Nasze obecne działania umożliwiają zatem z jednej strony budowanie mieszkań przez deweloperów, jak równie inwestorów indywidualnych.

  W Kaliszu powstają nowe mieszkania komunalne i socjalne, skierowane do najuboższej części społeczeństwa, gdzie cena wynajmu wynosi poniżej 5 zł za m kw. Natomiast w mieszkaniach socjalnych ‒ 1.20 zł za m kw. W tym roku, kolejny raz, nie podnieśliśmy tych cen.

  Jak już wcześniej wspomniałem w ramach Programu Mieszkanie Plus przygotowujemy mieszkania do wynajęcia, z możliwością uzyskania własności. Warto tutaj podkreślić, że mieszkania, np. 50-metrowe, na wolnym rynku, można wynająć za około 1000 zł, natomiast nowe ‒ można kupić już za ok. 4 tys. zł za m kw., o czym mogą pomarzyć mieszkańcy innych dużych miast.

  Nie zapominamy o seniorach i osobach niepełnosprawnych, dla nich planujemy mieszkania, zlokalizowane w budynku przy ul. Częstochowskiej, a także w innych miejscach. Wybudowaliśmy mieszkania socjalne i pomieszczenia tymczasowe przy ul. Warszawskiej, w trakcie realizacji jest 45 mieszkań przy ul. Noskowskiej. Łączne wsparcie finansowe przyznane miastu z tzw. Funduszu Dopłat wyniosło ponad 3 mln zł.

  Wszystkie te działania przyczyniają się do znacznego zredukowania kolejki osób oczekujących na mieszkania komunalne. Lokale przyznawane są osobom, które naprawdę ich potrzebują.

  Kontynuacja i realizacja nowych planów mieszkaniowych zbiegnie się z promocją szkolnictwa zawodowego i marki Kalisza, jako miejsca dla profesjonalistów tak, żeby osoby które mieszkają w regionach, gdzie jest duże bezrobocie mogły rozpoczynać życie u nas, na znacznie lepszych warunkach.

  (artykuł promocyjny)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.