AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

EDUKACJA. „Gastronomik” z nowoczesnymi warsztatami

DATA: 25 stycznia 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” zmodernizowano warsztaty szkolne, w których kształcić się będą m.in. przyszli kucharze i cukiernicy.

  Było to możliwe dzięki realizowanemu przez miasto Kalisz projektowi „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, współfinansowanemu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Warsztaty obejrzeli dziś m.in. prezydent Grzegorz Sapiński; Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza i wiceprezydent Artur Kijewski.

  - Na kaliskim rynku pracy potrzebni są profesjonaliści. Odpowiadamy na te potrzeby, stwarzając młodzieży warunki do nauki zawodu na miarę współczesnych standardów. Dzięki temu podnosimy jakość i atrakcyjność kształcenia zawodowego – mówił prezydent Grzegorz Sapiński.

  Nowy blask zyskały pomieszczenia kuchni z zapleczem i salą konsumpcyjną oraz sala na I piętrze budynku, w której utworzono nową pracownię analizy żywności.

  Projekt obejmował również zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, w tym meble wykonane ze stali nierdzewnej, tj. regały, stoły, półki, szafki, umywalki oraz lodówki, szafy chłodnicze, kuchnie gazowe, piec konwekcyjno-parowy oraz wiele innych urządzeń kuchennych. 

  Nowoczesne warsztaty szkolne opracowano według projektu technologii uzgodnionego przez szkołę i rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych. Będą się w nich kształcić uczniowie na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, kucharz, cukiernik, kelner, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej.

  Przedmiotem projektu są zadania inwestycyjne w infrastrukturę 5 szkół i placówek oświaty prowadzących  kształcenie zawodowe i ustawiczne w Kaliszu, obejmujące rozbudowę, przebudowę, modernizację oraz adaptację pomieszczeń wraz z zakupem wysokospecjalistycznego, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia - doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.