AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

INWESTYCJE. Miliony na drogi

DATA: 26 stycznia 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  O drogowych inwestycjach poinformowali prezydenci Grzegorz Sapiński i Artur Kijewski. Fot. kalisz.pl

  Ponad 16 km. dróg miejskich zmodernizowano lub wybudowano w czasie obecnej kadencji samorządowej. Inwestycje wyniosły ponad 50 mln zł.

  O zrealizowanych inwestycjach poinformowali kaliscy samorządowcy. - W minionym roku zakończono m.in. przebudowę mostu w ciągu ulicy Chopina, modernizację Polnej, Widok i Łódzkiej, budowę ronda u zbiegu Korczak i Stanczukowskiego oraz budowę Noskowskiej - powiedział Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. - Remonty przeprowadzono w ciągu m.in. Poznańskiej i Stawiszyńskiej. Wartość tych inwestycji to ponad 50 mln zł.
   
  (nel)
   
  Zadania inwestycyjne realizowane przez MZDiK -  zakończone w 2017 roku
  1. Przebudowa skrzyżowania ul. 3 Maja - ul. Warszawska, wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - (etap II - droga). 
  Inwestycja obejmowała przebudowę skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Stawiszyńską i ul. Warszawską, odcinka ul. Warszawskiej od ww. skrzyżowania do ul. Łódzkiej oraz odcinka ul. Stawiszyńskiej od skrzyżowania z ul. 3 Maja i ul. Warszawską do Mostu Bernardyńskiego. W ramach zadania została wykonana nowa jezdnia z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje z płyt betonowych, uzupełniono odwodnienie, wymieniono barierki na dojazdach do mostu, przebudowano oświetlenie w technologii LED, przebudowano sygnalizację świetlną. Zadanie zrealizowane w latach 2016-2017.
  Wartość zadania wyniosła 1 981 849,36 zł. 
   
  2. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - (etap II - most).
  W ramach zadania wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki o nawierzchni z mas poliuretanowo-epoksydowych, oczyszczono oraz zabezpieczono konstrukcję betonową oraz stalową zespolonego obiektu mostowego, zdemontowano stare i zamontowano nowe, stylizowane balustrady oraz latarnie. 
  Wartość zadania wyniosła 1 592 054,36 zł. 
   
  3. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego.
  W ramach zadania wykonano dwupasowe rondo na skrzyżowaniu ul. Stanczukowskiego z ul. Korczak wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, przebudowano oświetlenie, odwodnienie oraz usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. Zadanie zrealizowane w latach 2016-2017.
  Wartość robót budowlanych wyniosła 4 009 737,59 zł.  
   
  4. Modernizacja skrzyżowania ulic Dobrzeckiej i al. Wojska Polskiego z wydzieleniem lewoskrętu oraz przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z założeniem sygnalizacji świetlnej.
  Realizacja zadania obejmowała budowę lewoskrętu w al. Wojska Polskiego, w ul. Dobrzecką oraz przeniesienie przejścia dla pieszych przez al. Wojska Polskiego z obrębu skrzyżowania z ul. Dobrzecką w obręb skrzyżowania z ul. Staszica objętego sygnalizacją świetlną.
  Wartość zadania wyniosła 73 607,11 zł. 
   
  5. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej. 
  Zakres prac obejmował budowę sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu. Działanie sygnalizacji zostało skoordynowane z istniejącą sygnalizacją świetlną w ciągu ul. Górnośląskiej.
  Wartość zadania wyniosła 258 047,51 zł.   
   
  6. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Stawiszyńskiej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta.
  W ramach zadania na długości 126 m wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej.  
  Na realizację zadania wydatkowano kwotę w wysokości 68.531,00 zł.   
    
  7. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska).
  W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz na odcinku o dł. 127 m. od ul. Garncarskiej do ul. Toruńskiej wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej. 
  Koszt zadania wyniósł 111.200,00 zł.  
   
  8. Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11 i 13 (os. Dobrzec W).
  Zadanie obejmowało przebudowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na długości 152 m oraz miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej. 
  Koszt zadania wyniósł 210 980,00 zł.
   
  9. Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek).
  MZDiK we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Na odcinku o długości 320 m wykonano nawierzchnię z destruktu bitumicznego. 
  Wartość zadania 51.700,00 zł.  
   
  10. Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice).
  W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodnika wraz z odprowadzeniem z ich powierzchni wód opadowych i roztopowych do rowu odparowującego. 
  Wartość zadania 245 462,51 zł.
   
  11. Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia).
  W ramach zadania, na długości 186 m wykonano utwardzenie pobocza poprzez wbudowanie warstw bitumicznych, uzyskując w ten sposób jezdnię bitumiczną o szer. do 5 m. 
  Koszt zadania to 46 315,39 zł. 
   
  12. Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) - odc. ul. Wypoczynkowej.
  W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej i długości 547 m. 
  Wartość zadania 198 606,59 zł.  
   
  13. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec -  przebudowa ul. Północnej w Kaliszu - etap IV.
  Realizacja zadania obejmowała wykonanie jezdni  o nawierzchni bitumicznej na długości ok. 370 m. Zadanie było kontynuacją robót prowadzonych w latach ubiegłych. Etap IV był ostatnim etapem 
  przebudowy ul. Północnej. Obecnie, ulica na całym odcinku, tj. od ul. Korczak do ul. Poznańskiej posiada bitumiczną nawierzchnię jezdni z obustronnymi utwardzonymi poboczami. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wys. 54 tys. zł. 
  Wartość zadania: 259 664,84 zł.     
   
  14. Budowa drogi gminnej od ul. Zachodniej w Kaliszu (realizacja w ramach zadania Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych").
  W ramach zadania wykonano na długości 195 m jezdnię bitumiczną wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem  oraz przebudowano skrzyżowanie z ul. Zachodnią i ul. Sulisławskiego. 
  Wartość zadania wyniosła 479 700,00 zł.      
   
  15. Budowa ulicy Noskowskiej w Kaliszu - etap II (realizacja w ramach zadania Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych").
  Realizacja robót budowlanych obejmowała wykonanie kolejnego odcinka ul. Noskowskiej. W ramach zadania wykonano na długości 189,5 m jezdnię o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik z kostki brukowej betonowej, odwodnienie i oświetlenie.   
  Wartość robót budowlanych: 515 909,19 zł.
   
  16. Budowa połączenia ul. Wysokiej z ul. Stanczukowskiego (realizacja w ramach zadania Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych")
  Zakres prac obejmował budowę ulicy na długości 268 m. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, odwodnienie, oświetlenie. 
  Wartość robót budowlanych: 623 265,06 zł.  
   
  17. Przebudowa ul. Widok odc. od Staszica do al. Wojska Polskiego (realizacja w ramach ,,Programu rozwoju dróg osiedlowych'').
  Zadanie stanowiło kontynuację robót realizowanych w roku 2016 i obejmowało wykonanie przebudowy ul. Widok na odcinku od ul. Staszica do al. Wojska Polskiego. W ramach zadania, na długości 372 m wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z elementów betonowych, uzupełniono oświetlenie, w tym zamontowano doświetlacze przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań z ul. Staszica, z ul. Polną i z al. Wojska Polskiego. 
  Wartość zadania wyniosła: 1 535 598 zł. 
   
  18. Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych.
  Prace budowlane prowadzone były na długości 931 m. W ramach zadania wykonano nową jezdnię i obustronne pasy dla rowerów o nawierzchni bitumicznej, chodniki, miejsca postojowe, przystanki autobusowe oraz zjazdy na posesje o nawierzchni z elementów betonowych, uzupełniono odwodnienie.
  Wartość zadania wyniosła 2 724 582,64 zł. 
   
  19. Remont ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do Cmentarza Komunalnego.
  Robotami objęto odcinek o dł. ok. 1,5 km. W ramach zadania wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni oraz zjazdów na posesje, utwardzono pobocze oraz udrożniono rowy odwadniające. Zadania realizowane w latach 2016-2017. 
  Wartość zadania wyniosła 2 801 072,31 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Skarbu Państwa w wys. 886 tys. zł.   
   
  20. Remont ul. Poznańskiej na odc. od Cmentarza Komunalnego do granicy miasta.
  Robotami objęto odcinek o długości 725 m. W ramach zadania wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, nową nawierzchnię zatok autobusowych, i zjazdów na posesje, utwardzono pobocze, powstały nowe nawierzchnie chodników z płytek betonowych, udrożniono rowy odwadniające. 
  Wartość robót budowlanych wyniosła 1 682 420,78 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Skarbu Państwa w wys. 841 210,00 zł.
   
  21. Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877)
  W celu zabezpieczenia i wzmocnienia niestabilnej skarpy wykonano pale Jet Grounting wraz z drenażem. Po wykonaniu prac stabilizujących skarpę, na przedmiotowym odcinku powstałą nowa nawierzchnia jezdni, chodników oraz ścieżki rowerowej.
  Wartość robót budowlanych wyniosła 6 670 808,78 zł. Na realizację przedmiotowego zadania Miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie zadania ze środków Skarbu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wys. 3 447 229,76 zł. 
   
  22. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność. 
  W ramach zadania wykonano: 
  - zakupu 5 szt. autobusów o napędzie hybrydowym,
  - zakupu 4 szt. autobusów  o napędzie silnikiem diesla,
  - budowę węzła przesiadkowego na terenie przy ul. Majkowskiej 26 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj.: wiatą dla pasażerów, zadaszonymi stojakami rowerowymi, samoobsługową stacją do naprawy rowerów, oświetleniem, odwodnieniem, toaletą. W ramach budowy węzła wykonano 13 miejsc postojowych dla autobusów, 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 50 stanowisk rowerowych, drogi manewrowe i chodniki. Nawierzchnia na terenie całego węzła wykonana została z elementów betonowych tj.: płytek chodnikowych i kostki betonowej. Cały obszar węzła objęty został monitoringiem,    
  - budowę bitumicznej ścieżki rowerowej w ul. Majkowskiej na odcinku od węzła do ul. Piłsudskiego, 
  - wyposażenie 3 przystanków w biletomaty i elektroniczne tablice informacji pasażerskiej (Majkowska Węzeł, ul. Górnośląska AMBER, Harcerska Rogatka). 
  Na realizację zadania udzielone zostało dofinansowanie  z EFRR w ramach WRPO na lata 2014 - 2020. Koszt realizacji robót budowlanych: 3 099 600,00 zł, w tym wysokość dofinansowania: 2 283 852,25 zł.
   
  23. Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko "Dobrzec" do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem z alei Wojska Polskiego (Osiedle Dobrzec P).
  Zadaniem objęto odcinek o długości ok. 205 m. W ramach zadania wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, uzupełniono odwodnienie.   
  Wartość zadania 180 500,00 zł.
   
  24. Remont ul. Stawiszyńskiej (od al. Wojska Polskiego do Ronda Wiceadmirała Świrskiego) - roboty na ukończeniu.
  Robotami budowlanymi objęto odcinek o długości ok. 0,97 km. 
  W ramach zadania wykonano nową,  jednojezdniową, dwupasową jezdnię bitumiczną, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, zjazdy na posesje oraz zatoki autobusowe. Dokonano wymiany odcinka kanału deszczowego, przykanalików, wpustów deszczowych oraz przeprowadzono remont komory kanalizacji deszczowej. 
  Wartość zadania wyniosła 4 196 069,96 zł. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Skarbu Państwa w wys. 1 662 390,00 zł. 
   
  25. Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Wykopaliskowa).
  W ramach zadania wykonano parking na 33 miejsca postojowe dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową oraz chodnikiem. Nawierzchnia wykonana została z płyt betonowych. Prace obejmujące wykonanie nawierzchni parkingu wraz z odwodnieniem zostały zakończone. Oświetlenie wykonanego parkingu zostanie nastąpi w okresie wiosennym. 
  Wartość umowna całego zadania wynosi 189 067,89 zł.            
   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.