AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

APEL. Kaliski KOD do prezydenta Sapińskiego: nie legitymizować nacjonalizmu i faszyzmu

DATA: 23 lutego 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  O nielegitymizowanie powstaw nacjonalistycznych, ksenofobicznych i faszyzujących apeluje do prezydenta Grzegorza Sapińskiego kaliski Komitet Obrony Demokracji.

  List otwarty – apel kaliskiej grupy Komitetu Obrony Demokracji do władz miasta Kalisza o powstrzymanie legitymizacji
  postaw i działań nacjonalistycznych

  Z niepokojem obserwujemy, jak od dłuższego czasu władze samorządowe Kalisza, wzorem partii rządzącej, dają przyzwolenie na propagowanie przez organizacje i stowarzyszenia narodowo – prawicowe haseł, symboli i treści nacjonalistycznych, ksenofobicznych i faszyzujących.

  Co więcej, Prezydent Miasta i przedstawiciele Rady Miejskiej zapraszają członków tych stowarzyszeń (ONR, Młodzież Wszechpolska, Kaliscy Patrioci) na oficjalne, miejskie imprezy, np. Noworoczne Spotkanie Kaliszan; obejmują patronatem  rzedsięwzięcia przez nich organizowane oraz biorą w nich czynny udział. Taka postawa legitymizuje treści, hasła, zachowania i ideologię nacjonalistycznych stowarzyszeń. Wywołuje to nasz – a także wielu niezwiązanych z naszym ruchem mieszkańców Kalisza – zdecydowany sprzeciw! Idea upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia godna jest szacunku.

  Zawłaszczanie jej jednak wyłącznie przez organizacje narodowców i wykorzystywanie jako pretekstu do propagowania pełnych nienawiści, szowinistycznych treści narusza społeczną wrażliwość i budzi naturalny odruch protestu.

  Społeczeństwo Kalisza, doświadczone tragedią sierpnia 1914 roku, z chwilą odzyskania Niepodległości, pracą i talentem swych Obywateli różnych wyznań, kultur i narodowości, solidarnie odbudowało miasto z popiołów. Szczyciło się tolerancją, a sporadyczne przejawy nacjonalizmu i faszyzmu były przez większość kaliszan odrzucane i piętnowane.

  Jesteśmy z tego dumni i nie pozwolimy, by garstka sfanatyzowanych nacjonalistów tę pamięć o wspólnym dziele odbudowy, o wzajemnym szacunku i tolerancji niszczyła.

  Podczas okupacji Kalisza przez nazistowskie Niemcy prawie wszyscy kaliscy Żydzi, 1/3 mieszkańców miasta, zostali zamordowani. Nie wolno nam nigdy o nich zapomnieć!!!

  Nacjonalizm jest chorą, zdegenerowaną karykaturą patriotyzmu. W istocie nacjonalizm jest patriotyzmu przeciwieństwem. Nie tylko więc prawem, ale i obowiązkiem każdego kochającego swój kraj obywatela, każdego Polaka i każdej Polki, jest przeciwstawienie się nacjonalizmowi.


  W imieniu Grupy Lokalnej KOD Kalisz
  Antoni Michał Witkowski

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.