AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KOMUNIKACJA. Nowa linia – nr 5 i nowy przystanek - zmiany w rozkładzie KLA od 1 marca

DATA: 27 lutego 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  1 marca 2018 r. wprowadzone zostaną zmiany do rozkładu jazdy autobusów Kaliskich Linii Autobusowych.

  Uruchomiona zostanie nowa linia komunikacyjna oznaczona nr 5, której autobusy kursowały będą we wszystkie dni tygodnia, na trasie Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Stanczukowskiego – Korczak – Poznańska – Harcerska – Chopina – Parczewskiego/Babina – Toruńska i z powrotem. Docelowo, po wybudowaniu pętli autobusowej, trasa linii zostanie wydłużona do ul. Braci Niemojowskich w rejon ul. Wyjazdowej.

  Nowa linia zapewni bezpośrednie połączenie osiedli Dobrzec oraz Korczak ze szpitalem przy ul. Toruńskiej. Dodatkowo mieszkańcy osiedla Korczak zyskają połączenie z centrum miasta, halą sportową „Arena” i lodowiskiem.

  Kolejne zmiany są związane z uruchomieniem węzła przesiadkowego przy ulicy Majkowskiej, którego budowa zrealizowana została w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”, na który miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, dotyczą rozszerzenia rozkładu jazdy następujących linii:

  Linia 17 – wydłużenie kursów od Nowego Rynku do przystanku Majkowska Medix,
  Linia 8 - wprowadzenie dodatkowych przystanków do przebiegu linii: Majkowska Medix 01, Majkowska Medix 02;
  Linia 15 - wprowadzenie dodatkowych przystanków do przebiegu linii w wariantach do/z Wał Bernardyński Bażancia 02: Majkowska Medix 01, Majkowska Medix 02; zmiana godziny odjazdów w dni robocze z przystanku Wał Bernardyński Bażancia 02 z godz. 06:08 na 06:07 oraz z godz. 15:18 na 15:15,
  Linia 16 - wprowadzenie dodatkowych przystanków do przebiegu linii: Majkowska Medix 01, Majkowska Medix 02,
  Linia 19 E – zmiana przystanku końcowego, nowa trasa przebiegać będzie od ul. Parczewskiego ulicami 3-Maja do przystanku Majkowska Medix.

  Wszystkie w/w zmiany to kolejny krok działań Miasta, które mają na celu stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju zrównoważonej mobilności i spowodowanie wzrostu zainteresowania kaliszan komunikacją miejską.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.