AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRACA. Najnowsze oferty z Kalisza i regionu

DATA: 27 lutego 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Aktualne oferty w Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

                                            Giełda pracy z dnia 27.02.2018r.

   

   

  1. Spółka w Kaliszu, tel. 510 149 102

  zatrudni:

   

  Pracownika gospodarczego

  Wymagania: Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnoprawności.

   

  2.Firma w Kaliszu, tel. 537 722 870

  zatrudni:

   

  Spawaczy

  Wymagania: Mile widziane: uprawnienia na wózki widłowe, znajomość zagadnień związanych ze spawaniem, uprawnienia spawacza MIG MAG.

   

  3.Zakład w Opatówku, tel. 698 682 871

  zatrudni:

   

  Fryzjera

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie fryzjer, mile widziane doświadczenie zawodowe. Umowa zlecenie.

   

  4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wlkp.

  zatrudni na:

   

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

  Wymagania: Niezbędne: wykształcenie średnie. Pożądane: wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia), minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno- rentowych. Wymagania dodatkowe: umiejętność obsługi pakietu MS Office, znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, znajomość Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, umiejętność współpracy z innymi, - gotowość do rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, komunikatywność, orientacja na klienta, rzetelność, umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, umiejętność podejmowania decyzji. Miejsce składania dokumentów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wysocka 1B, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Wydział Spraw Pracowniczych, pokój 004-005. Dodatkowe informacje: oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę, miejsce pracy: Inspektorat ZUS w Kaliszu, Ul. Konopnickiej 31, 62-800 Kalisz. CV, list motywacyjny z zaznaczeniem komórki organizacyjnej i stanowiska, o jakie ubiega się kandydat, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji. Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek OFERTA PRACY. Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

   

  5. MZDiK w Kaliszu, tel. 62 598 52 05

  zatrudni:

   

  Referenta ds. analiz ruchowo-ekonomicznych

  Wymagania: Wykształcenie: minimum średnie, prawo jazdy kat. B, umiejętność obsługi komputera, wysoka kultura osobista, umiejętność organizacji pracy, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referent, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, staż pracy minimum 2 lata, mile widziany staż pracy w jednostce budżetowej. Niezbędna wiedza: posiadanie wiedzy o siatce połączeń komunikacyjnych oraz o przewoźnikach wykonujących regularne przewozy pasażerskie na terenie miasta Kalisz oraz sąsiadujących gmin, znajomość uchwał i zarządzeń Władz Miasta Kalisza dotyczących organizacji transportu publicznego, ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, o transporcie drogowym, prawo transportowe, znajomość wykorzystywanego do tworzenia ankiet, sprawozdań, analiz oraz raportów oprogramowania tj. pakiet biurowy w szczególności arkusz kalkulacyjny na poziomie zaawansowanym, dobra znajomość pakietu biurowego Microsoft Office, LibreOffice, OpenOffice. Znajomość zasad gospodarki magazynowej. Predyspozycje osobowościowe: obowiązkowość, uczciwość, samodzielność w pracy, dokładność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i pracowitość. Życiorys (CV), list motywacyjny, oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia. Do oferty można dołączyć również: kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach, referencje z przebiegu pracy zawodowej. Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 02.03.2018r. Oferty , które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43. Dokumenty: list motywacyjny , CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz.2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz.902 z późn. zm.).UWAGA! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie , z dopiskiem : Oferta na zastępstwo na stanowisko referenta ds. analiz ruchowo-ekonomicznych w wydziale Komunikacji Miejskiej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

   

  6. Firma w Kaliszu, tel. 501 498 792

  zatrudni:

   

  Konserwatorów zieleni

  Wymagania: Prawo jazdy kat. B, mile widziane doświadczenie.

   

  7. Firma w Borku, tel. 62 761 33 11, 601-570-484

   zatrudni:

   

  Ślusarzy

  Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, umiejętności ślusarskie, mile widziana praktyka w zawodzie.

   

  8.  Firma w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 885 785 391

   zatrudni:

   

  Montera instalacji elektrycznych

  Wymagania: Mile widziane uprawnienia SEP do 1KV, doświadczenie w branży. Praca na terenie Wielkopolski.

   

  Elektryka

  Wymagania: Mile widziane uprawnienia SEP do 1KV, doświadczenie w branży. Praca na terenie Wielkopolski.

   

  Pomoc elektryka

  Wymagania: Mile widziane uprawnienia SEP do 1KV, doświadczenie w branży. Praca na terenie Wielkopolski.

  9. Market w Kamieniu, tel. 665 941 451

  zatrudni:

   

  Kasjerów - sprzedawców

  Wymagania:. Wykształcenie podstawowe, książeczka zdrowia lub chęci do jej wyrobienia, aktualne. Możliwość zatrudnienia osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

   

  10. Spółka w Kaliszu,  tel. 601 773 653

  zatrudni:

   

  Pomocników elektryka

  Wymagania: Chęci do pracy, mile widziane osoby z doświadczeniem. Praca na terenie Kalisza oraz w delegacji (Polska).

   

  Elektryków

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie : Elektryk, uprawnienia SEP do 1KV, mile widziana praktyka w zawodzie. Praca na terenie Kalisza oraz w delegacji (Polska).

   

  11. Spółka w Kaliszu, e-mail: sekretariat@polifarb.kalisz.pl

  zatrudni:

   

  Technologa produkcji farb

  Wymagania: Wykształcenie wyższe chemiczne, pokrewne, pożądane doświadczenie zawodowe, komunikatywna znajomość języka angielskiego.

   

  12. Fundacja w Kaliszu, tel. 604 178 712, e-mail: kontakt@passioneboutique.pl

  zatrudni:

   

  Kosmetyczkę

  Wymagania Wykształcenie kierunkowe lub kursy kosmetyczne.

   

  Manikiurzystkę

  Wymagania: Wykształcenie kierunkowe lub szkolenia w ww. zakresie.

   

  Masażystę / masażystkę

  Wymagania: Wykształcenie kierunkowe lub szkolenia w ww. zakresie.

   

  Osobę sprzątającą

  Wymagania: Wykształcenie średnie.

   

  13. Spółka w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

  zatrudni:

   

  Mechanika liniowego

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie o kierunku: Mechanik, Elektromechanik, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy.

   

  14. Cukiernia w Opatówku, tel. 62 76 18 847

  zatrudni:

   

  Cukierników

  Wymagania: Wykształcenie zawodowe kierunkowe - cukiernik, mile widziani kandydaci którzy posiadają doświadczenie zawodowe na stanowisku ale mogą być również absolwenci szkoły kierunkowej którzy odbyli praktyki.

  15. Firma w Kaliszu, tel. 501 394 111

  zatrudni:

   

  Diagnostę samochodowego ½ etatu

  Wymagania: Wykształcenie średnie, uprawnienia diagnosty do badań technicznych pojazdów.

   

  16. Firma w Kaliszu, tel. 697 115 332

  zatrudni:

   

  Szwaczkę

  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie szwaczka. Mile widziana praktyka zawodowa.

   

  17. Szkoła w Gołuchowie, tel. 604 47 24 31

  zatrudni:

   

  Nauczyciela wspomagającego

  Wymagania: Wykształcenie wyższe pedagogiczne - pedagogika specjalna lub studia podyplomowe oligofrenopedagogika, uprawnienia pedagogiczne.

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.