AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

ZABYTKI. W kościele Franciszkanów odkryto malowidło z XIV wieku

DATA: 3 marca 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Podczas prac konserwatorskich w kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu odkryto malowidło, przedstawiające św. Krzysztofa, które mogło powstać na przełomie XIII i XIV wieku.

  - Pierwsze fragmenty malowidła ujawniły się podczas prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w styczniu br. Wtedy to widoczne były tylko ręce postaci. Po odsłonięciu całości ukazała się kompozycja z przedstawieniem św. Krzysztofa w ujęciu en face w pozycji stojącej, cało-postaciowej, trzymającego na lewym ramieniu Dzieciątko Jezus. Święty prawą ręką przytrzymuje długą laskę zakończoną kwiatami. Malowidło wykonano w technice mieszanej (fresk mokry i suchy) na bardzo cienkim tynku. Wysokość kompozycji wynosi ok. 16 metrów! - mówią konserwatorzy. - Niezwykle interesującym elementem jest sposób malowania twarzy postaci, która pod względem formalno-stylistycznym nawiązuje do sztuki bizantyjskiej. Odkryta kompozycja zdaje się zmieniać dotychczasowy stan badań nad gotyckim malarstwem ściennym w Wielkopolsce, Polsce i Europie.

  Malowidło zachowało się w dość dobrym stanie oprócz jego dolnej części.

  Dekorację odkryto na ścianie północnej pierwszego przęsła prezbiterium kościoła pw. św. Stanisława BM w Kaliszu, w wyniku prac prowadzonych w ramach projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację i renowację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu”, finansowanego z WRPO 2014+ i przy udziale środków Miasta Kalisza.

  Oprócz fresku z postacią św. Krzysztofa konserwatorzy odkryli także malowane iluzjonistycznie dwa okna maswerkowe datowane na XIX wiek, które podziałem naśladują istniejące kamienne maswerki w utworach okiennych w południowej ścianie prezbiterium.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.