AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Była wiceprezydent Karolina Pawliczak podsumowała kadencję

DATA: 20 marca 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Karolina Pawliczak i Zbigniew Włodarek

  - Powołanie naczelnika Rogozińskiego na stanowisko wiceprezydenta to dowód na wysoką ocenę mojej dotychczasowej pracy i polityczny powód mego odwołania - mówi była wiceprezydent Karolina Pawliczak.

  Karolina Pawliczak na specjalneej konferencji podsumowała swoją czteroletnią działalność na stanowisku wiceprezydenta Kalisza. Do swych najistotniejszych osiągnięć zalicza m. in. uporządkowanie sytuacji w mieszkalnictwie, profilaktyczny program "Zdrowy Kalisz"; utworzenie "Kaliskiej Karty Mieszkańca", skuteczną walkę z dopalaczami oraz cykl działań, skierowanych do kaliskich seniorów. 

  - Początek kadencji, to liczba ponad 1300 rodzin oczekujących na mieszkania komunalne w naszym mieście, w tym prawie 570 rodzin oczekujących na lokale mieszkalne i blisko 440 rodzin oczekujących na mieszkania socjalne - mówi Karolina Pawliczak. -  Obecnie, już po zatwierdzeniu osób, które w ubiegłym roku składały wnioski lista oczekujących na lokale mieszkalne z zasobu komunalnego liczy niespełna 150 rodzin. Liczba osób oczekujących na mieszkania socjalne, to ok. 370 rodzin, w szczególności są to rodziny, które mają uprawnienia z wyroku sądowego. Jest to ogromny postęp w realizacji założeń i planów dotyczących polityki mieszkaniowej miasta. Gdyby zasady te przyjęte zostały i konsekwentnie realizowane kilkanaście lat temu, można przypuszczać, że dziś nie mielibyśmy kolejki osób oczekujących w naszym mieście na mieszkania komunalne, to było również moim celem na tą kadencję.

  Wśród zrealizowanych pomysłów Karolina Pawliczak wymienia również adaptację pomieszczeń po byłej Izbie Wytrzeźwień, gdzie powstały 23 lokale socjalne i 11 pomieszczeń tymczasowych i stworzenie Domu Seniora. W tym roku w ramach modernizacji kolejnych nieruchomości na potrzeby mieszkań socjalnych wyremontowane zostaną budynki przy ul. Noskowskiej,gdzie powstanie kolejnych 45 mieszkań socjalnych.

  Karolina Pawliczak skomentowała również powołanie naczelnika Tomasza Rogozińskiego na stanowisko wiceprezydenta. 
  – Powołanie na to stanowisko pana Rogozińskiego utwierdza mnie w przekonaniu, że prezydent Sapiński bardzo wysoko ocenia moją prace na rzecz mieszkańców Kalisza i zauważył jej efekty. Niestety z drugiej  to najlepszy dowód, że odwołanie mnie miało kontekst polityczny, a Grzegorz Sapiński obawiał się, że moja skuteczność w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych, problemów zdrowotnych, czy bardzo dobry kontakt ze środowiskiem seniorów, to wszystko zwiększy zaufanie mieszkańców do mnie. Dlatego prezydent nie pozwolił mi dokończyć pracy zgodnie z ustalonym na początku kadencji kalendarzem. Teraz zrozumiał, że nie jest w stanie samodzielnie koordynować sprawy społeczne. Przypomnę, że pan Tomasz Rogoziński w wydziale spraw społecznych był moim bezpośrednim podwładnym. To ja nakreślałam mu zadania do realizacji, które wykonywał. Mam nadzieję, że moja działalność i dotychczasowa praca będą kontynynuowane przez wiceprezydenta Rogozinskiego - mówi była wiceprezydent.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.