AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE
wkaliszu.pl - Kalisz on-line, 08 - Sala pobytu Mickiewicza w Wielkopolsce (parter) - zaprezentowano w niej zbiór pamiątek z pobytu poety w Księstwie Poznańskim w roku 1831

08 - Sala pobytu Mickiewicza w Wielkopolsce (parter) - zaprezentowano w niej zbiór pamiątek z pobytu poety w Księstwie Poznańskim w roku 1831

DATA: 21 kwietnia 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
For a better experience, please consider using this application with a supported browser.