AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE
wkaliszu.pl - Kalisz on-line, 13 - Sala „Kultu Mickiewicza” (parter) - salon poświęcony pogrzebowi Mickiewicza w Krakowie z 4 lipca 1890 roku oraz uroczystościom setnej rocznicy urodzin wieszcza w 1898 roku

13 - Sala „Kultu Mickiewicza” (parter) - salon poświęcony pogrzebowi Mickiewicza w Krakowie z 4 lipca 1890 roku oraz uroczystościom setnej rocznicy urodzin wieszcza w 1898 roku

DATA: 21 kwietnia 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
For a better experience, please consider using this application with a supported browser.