AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

WYRÓŻNIENIA. Nagroda dla portalu Muzea Wielkopolski

DATA: 27 kwietnia 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej otrzymało nagrodę Skrzydła IT w Administracji w kategorii e-Kultura i e-Edukacja za portal edukacyjny Muzea Wielkopolski.

  Skrzydła IT w Administracji to nagrody przyznawane projektom informatycznym zrealizowanym przez instytucje publiczne. Już po raz czwarty nagrodzone zostały Skrzydłami projekty, które pod względem sposobu wdrożenia i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania.
  Portal edukacyjny www.muzeawielkopolski.pl powstał z myślą o upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Na portalu udostępniono ponad 10 tysięcy cyfrowych odwzorowań zabytków. Znajdziemy tu obszerną kolekcję kaliskich XIX-wiecznych sreber, bogatą ikonografię Kalisza i Gniezna (pocztówki, zdjęcia), kilkaset zabytków archeologicznych z Wielkopolski, a także kompletne archiwum Tadeusza Kulisiewicza. Wkrótce dodane zostaną także zbiory fonograficzne pieśni i przyśpiewek ludowych z kolekcji MOZK. Oprócz zdjęć i skanów muzealiów niektóre eksponaty można oglądać również w technice 3D.
  Oprócz funkcji przeglądania portal umożliwia dodawanie poszczególnych eksponatów do schowka, a następnie wydrukowanie ich w formie prezentacji w pdf. Jest to narzędzie szczególnie użyteczne dla nauczycieli i uczniów, którzy mogą w ten sposób przygotowywać własne prezentacje do wykorzystania w klasie.
  Dla najmłodszych przygotowanych zostało zkolei kilkadziesiąt kolorowanek, które można wydrukować wprost z portalu. Na pewno znajdą one amatorów zarówno w domu, jak i przedszkolu.

  Jednocześnie uruchomiona została aplikacja mobilna, która umożliwia poznanie wybranych „zabytków tygodnia” z każdego muzeum oraz dostarcza bieżących informacji o wydarzeniach i wystawach w muzeach biorących udział w projekcie. Projekt realizowany był przy współudziale środków z programu Kultura cyfrowa MKiDN.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.