AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Odpowiedzialność sprzedawcy na podstawie gwarancji

  W poprzednim artykule wskazałem podstawy odpowiedzialności na podstawie rękojmi. W dzisiejszym artykule scharakteryzuję odpowiedzialność za wady za podstawie gwarancji oraz w krótki sposób postaram się porównać te dwa sposoby odpowiedzialności.

  Odpowiedzialność na podstawie gwarancji jest, w przeciwieństwie do odpowiedzialności na podstawie rękojmi, klasycznym przykładem zasady swobody umów, uregulowanej w art. 3531 kc. Większość przepisów regulujących gwarancję ma charakter dyspozytywny, co oznacza, że strony mogą dowolnie regulować ich stosowanie na tle danego stosunku obligacyjnego.

  Podmiotem odpowiedzialnym na podstawie gwarancji (kodeksowo zwanym gwarantem) może być zarówno producent rzeczy, jak i sprzedawca. Stworzone zostaje oświadczenie gwarancyjne, które staje się podstawą wszelkich przyszłych roszczeń dochodzonych na podstawie gwarancji. Kodeks cywilny reguluje przykładowe elementy gwarancji, jak np. obowiązki gwaranta (zwrot zapłaconej ceny, wymiana rzeczy, naprawienie jej), przykładowy czas trwania gwarancji (jeśli strony inaczej nie postanowią, okres gwarancji wynosi 2 lata od wydania rzeczy). W praktyce elementy te mogą być zmieniane, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść kupującego (przykładowo: ograniczenie okresu gwarancji do roku od wydania rzeczy).

  Ostatnią kwestią, którą należy poruszyć jest wzajemna relacja pomiędzy odpowiedzialnością na podstawie rękojmi i gwarancji. Zgodnie z art. 579 kc, uprawnienia kupującego na podstawie obu instytucji jest niezależne od siebie. Możliwe jest zarówno wykonywanie uprawnień z gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. Jednocześnie wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.

  Nie ulega wątpliwości, że każda ze wskazanych podstaw odpowiedzialności posiada swoje zalety. Największą zaletą rękojmi jest źródło umocowania tych regulacji: wszelkie warunki odpowiedzialności opisane powyżej mają charakter regulacji ustawowych. Ich zmiana jest niemożliwa w drodze umowy – mogą ją zmienić wyłącznie przepisy szczególne.

  W przypadku odpowiedzialności na podstawie gwarancji niekwestionowaną zaletą jest swoboda regulacji tej odpowiedzialności między stronami. Jest to szczególnie widoczne w obrocie profesjonalnym, gdzie strony negocjują każdy aspekt odpowiedzialności gwaranta. W przypadku umów konsumenckich sytuacja ta ma miejsce bardzo rzadko - warunki gwarancji zostają konsumentowi narzucone przez stronę mocniejszą, którą w tym wypadku jest przedsiębiorca.

  Powyższa charakterystyka podstaw odpowiedzialności miała na celu zachęcenie czytelnika do pokazania możliwych podstaw, na których oparta jest tzw. reklamacja. Skuteczność reklamacji zależeć będzie od wyboru odpowiedniej podstawy odpowiedzialności. Podkreślam, że do każdego przypadku należy podchodzić indywidualnie. Producenci będący pewni wysokiej jakości swoich produktów, często udzielają gwarancji na warunkach na tyle korzystnych, że bezcelowe są roszczenia oparte o instytucję rękojmi za wady rzeczy. Analogicznie, w przypadkach ograniczonej gwarancji, konsument zawsze może skorzystać z odpowiedzialności na podstawie rękojmi.

  adw. Krzysztof Liberda

  krzysztofliberda.pl

  Kalisz, ul. Piekarska 5/1

  tel. 62 593 14 00

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.