AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KONKURS. Piękna wielkopolska wieś

DATA: 5 lipca 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Od lewej: wicemarszałek Grabowski. W środku burmistrz Opatówka Sebastian Wardęcki.

  17 podmiotów z terenu powiatu kaliskiego otrzymało dotacje w ramach konkursu ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś''.

  Konkurs "Pięknieje wielkopolska wieś" odbywa się w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Jego nadrzędnym celem jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectw, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości. Wnioski dotyczą projektów, związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniem dziedzictwa kulturowego i kultywowaniem tradycji lokalnych. W tym roku na realizację konkursowych wniosków w budżecie województwa wielkopolskiego zabezpieczono 3.250.000 zł. - Jesteśmy jednym z trzech regionów w kraju, które realizują ten program - mówi Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. - W programie mamy blisko 1900 sołectw ze 186 gmin.

  Kapituła konkursowa wysoko oceniła projekty sołectw należących do gmin powiatu kaliskiego. Łącznie dotacje przyznano 10 projektom przygotowanym przez sołectwa z gmin: Opatówek, Żelazków, Blizanów, Lisków, Stawiszyn, Szczytniki i Ceków-Kolonia.Na realizację wszystkich zwycięskich wniosków zgłoszonych przez podmioty z naszego powiatu Samorząd Województwa Wielkopolskiego przekaże łączną kwotę 207.935 zł.

  Podobne założenia towarzyszą drugiemu konkursowi "Nasza Wieś Naszą Wspólną Sprawą", z którego beneficjentami również podpisano w poniedziałek umowy w kaliskim starostwie. W tym przypadku, organizatorzy postanowili przyznać dotacje finansowe siedmiu podmiotom z terenu powiatu kaliskiego. Ich łączna wartość to 69 tys. zł. Wśród projektów, które otrzymają wsparcie finansowe znalazły się wnioski zgłoszone przez gminy: Lisków, Opatówek, Brzeziny i Blizanów.- Cieszę się, że tak dużo podmiotów potrafi zabiegać o dodatkowe środki - mówi Krzysztof Nosal, starosta kaliski. - To nie są może wielkie pieniądze, ale jeśli tych projektów jest kilkanaście to z tego już się robi pokaźna kwota.  

  (nel)
   

  Projekty z terenu powiatu kaliskiego, które otrzymają dotację w ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś"

  Gmina Opatówek (Sołectwo Michałów Drugi) "Rodzinny relaks pod chmurką" - urządzenie placu zabaw przy kompleksie rekreacyjnym w Michałowie Drugim" - 20 000 złotych,

  Gmina Żelazków (Sołectwo Żelazków) "Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Żelazków" - 30 000 złotych,

  Gmina Blizanów (Sołectwo Rychnów) "Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni edukacyjno-muzycznej w miejscowści Rychnów" - 30 000 złotych,

  Gmina Lisków (Sołectwo Lisków) "Rewitalizacja miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków w celu zwiększenia aktywności mieszkańców" - 21 701 złotych,

  Gmina Żelazków (Sołectwo Skarszew) "Plenerowe miejsce relaksu i spotkań w m. Skarszew" - 30 000 złotych,

  Gmina Stawiszyn (Sołectwo Zbiersk-Cukrownia) "Nasza kolejka spowoduje, że sołectwo się wypromuje" - 12 440 złotych,

  Gmina Szczytniki (Sołectwo Główczyn) "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - remont świetlicy wiejskiej we wsi Główczyn" - 30 000 złotych,

  Gmina Stawiszyn (Sołectwo Pólko-Ostrówek) "Przy placu zabaw mobilizacja to sołectwa integracja" - 13 794 złotych,

  Gmina Ceków-Kolonia (Sołectwo Kamień) "Remont łazienek w Wiejskim Domu Kultury w Kamieniu oraz zakup instrumentów dla orkiestry dętej" - 20 000 złotych,

  Gmina Ceków-Kolonia (Sołectwo Przedzeń) "Remont kuchni i sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Przedzeniu" - 24 000 złotych.

   
  Inne projekty z terenu powiatu kaliskiego, które otrzymają dotację

  Gmina Lisków (Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Liskowie) - Warsztaty kulinarne "Upieczone, zapisane do tradycji już dodane" - 9 946 złotych,

  Gmina Opatówek (Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie II) "Pięknieje nam świetlica w Michałowie Drugim" - 10 000 złotych,

  Gmina Brzeziny (Ochotnicza Straż Pożarna w Pieczyskach) - "Piknik rodzinny z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieczyskach" - 10 000 złotych,

  Gmina Lisków (Prowincja Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej) "Plac zabaw miejscem spotkań i rekreacji przy Domu Zakonnym" - 10 000 złotych,

  Gmina Blizanów (Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Blizanów) "Zespół wokalny Dynamitki w nowych strojach scenicznych" - 10 000 złotych,

  Gmina Brzeziny (Ochotnicza Straż Pożarna w Dzięciołach  "Wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Dzięciołach" - 8 948 złotych

  Lisków (Parafia pw. Wszystkich Świętych w Liskowie) "Altana miejscem spotkań pokoleń" - etap 2 - 10 000 złotych

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.