AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. "Wyjdź na podwórko". Projekt dla sąsiadów

DATA: 9 lipca 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  12 lipca rozpocznie się projekt „Sąsiedzi”, realizowany przez Fundację Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA, przy wsparciu merytorycznym Urzędu Miasta Kalisza.

  Projekt zostanie realizowany na dwóch kaliskich podwórkach: przy ul. Śródmiejskiej 19 oraz
  ul. Targowaj 24. W minionym roku wzięły one udział w projekcie Podwórkowa Kultura, co dało początek wielu pozytywnym zmianom i pozwoliło odkryć ogromny potencjał tkwiący w lokalnej społecznościach. 

  Okazało się, że jest to grupa mieszkańców  gotowa do podejmowania wyzwań, jednak brak środków,  lub dostatecznej wiedzy utrudnia im działanie. Chcąc zatem kontynuować rozpoczęte działania, zmierzające do wspierania kapitału społecznego, wzbudzania poczucia wspólnoty i integrowania tej małej społeczności lokalnej ,objęliśmy ich w tym roku projektem Sąsiedzi.

  Chcemy ponownie spotkać się z mieszkańcami podwórek i zmotywować ich do dalszej wzajemnej współpracy sąsiedzkiej, a także zachęcić do podjęcia współodpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie.

  Jednym z zadań projektu będzie zbudowanie nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne, która zaplanuje i dokona zmiany na rzecz społeczności sąsiedzkiej.  Poprzez działania projektowe chcemy  wzmocnić zaangażowanie mieszkańców, a zwłaszcza liderów społecznych. Postaramy się, aby oni sami poczuli potrzebę wpływania na swoje sąsiedztwo, chęć włączania się w życie lokalne, poznawanie siebie i docenianie wagi relacji sąsiedzkich. 

  Sąsiedzi to projekt, który pozwali mieszkańcom doświadczyć lokalnej wspólnoty. To oni sami będą pomysłodawcami  i realizatorami działań  na ich podwórku.  Największą wartością  projektu  jest to, że pozwoli on na podjęcie inicjatyw sąsiedzkich przez sąsiadów i dla sąsiadów.

  (RED)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.