AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

EDUKACJA. Będą studiować, pracować i zarabiać

DATA: 16 lipca 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Milion złotych otrzymała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na uruchomienie studiów dualnych. Dzięki dotacji studenci będą się kształcić i pracować w swoim zawodzie, otrzymując za to wynagrodzenie.

  Studia dualne, to innowacyjna forma studiowania, polegająca na studiowaniu i uczestnictwie w płatnym stażu w lokalnych przedsiębiorstwach.

  – Projekt jest skierowany do studentów, którzy rozpoczną naukę w kaliskiej PWSZ w roku akademickim 2018/2019 na kierunku mechanika i budowa maszyn – mówi Artur Kijewski, pełnomocnik rektora ds. studiów dualnych i współpracy z gospodarką. – Na pierwszym roku studenci będą brali udział w zajęciach dydaktycznych, ale jednocześnie będą odbywały się rozmowy ze studentami, którzy wyrażą wolę podjęcia kształcenia w ramach studiów dualnych, które rozpoczną się na drugim roku. Wtedy zmieniony zostanie system zajęć – w jednym tygodniu studenci będą się uczyć, a w kolejnym będą pracować. Za wykonaną pracę studenci będą otrzymywać stypendium stażowe, które odpowiadało połowie minimalnego wynagrodzenia. Właśnie na tej podstawie będzie wyliczona stawka stypendium stażowego.

  Możliwość podjęcia studiów dualnych będzie na razie miało 30 studentów. Jeszcze przed rozpoczęciem płatnego stażu każdy kandydat będzie uczestniczył w specjalnie przygotowanych wizytach studyjnych, w trakcie których zapozna się z poszczególnymi przedsiębiorstwami oraz wytwarzanymi przez nie produktami. Na mocy trójstronnych porozumień studenci będą otrzymywali wynagrodzenie, a pozyskane przez uczelnię środki pozwolą ponadto na pokrycie m.in. kosztów ich ubezpieczenia oraz dojazdów do zakładów pracy.

  W projekt studiów dualnych chce się zaangażować kilkanaście firm z Kalisza, Ostrowa, Ostrzeszowa, Pleszewa i okolicznych miejscowości. W czwartek listy intencyjne dotyczące współpracy podpisały kolejne przedsiębiorstwa: Teknia Kalisz sp. z o. o., MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski sp. z o. o., oraz Meyer Tool Poland sp. z o. o. Wcześniej podobne porozumienia uczelnia podpisała z firmą Pratt & Whitney Kalisz, a w najbliższym czasie list intencyjny podpiszą przedstawiciele pleszewskiego Famotu.

  – Firmy różnych branż zaczynają się interesować takim modelem studiów – dodaje Artur Kijewski. – Obecnie mamy doskonale zorganizowaną współprace z firmami klastra lotniczego, a liczymy na to, że podobnie będzie w kolejnych latach układać się współpraca z firmami klastra spożywczego. Jestem przekonany, że przedsiębiorstwa będą poszukiwać takiej możliwości pozyskania pracowników na poziomie inżyniera, licencjata czy magistra, dlatego pracujemy również nad autorskim projektem studiów dualnych, które będą realizowane bez pieniędzy unijnych a stronami porozumienia będą tylko przedsiębiorstwa i uczelnia.

  – Mam nadzieję, że dzięki projektowi studiów dualnych, w którym chcemy uczestniczyć, uda się wychować lokalną kadrę, która będzie pochodziła stąd – z Kalisza, Ostrowa. Mam nadzieję, że ta kadra, dobrze wykształconych inżynierów, będzie chciała zostać tutaj dłużej, będzie chciała rozwijać się w naszych firmach, a w przyszłości będzie chciała zawojować świat. Wiem, że wiedza i doświadczenie, które młodzi ludzie nabędą w naszych zakładach i na uczelni, będą wartościami, które nie dewaluują się. Jeśli z jakichś powodów, po latach będą chcieli zmienić miejsce pracy, wiem, że dadzą sobie radę w świecie. Perspektywy przed młodymi ludźmi otwierają nie dolary, nie złotówki, które mogą być skażone inflacją, ale właśnie wiedza – przyznał Andrzej Krupa, dyrektor operacyjny Parku Technologicznego MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski sp. z o. o.

  Cieszę się, że przedsiębiorcy z regionu są zainteresowani takim rodzajem kształcenia i tym, by nasi studenci nabywali praktyczne umiejętności w ich zakładach pracy. Cieszę się również, że udało nam się podpisać porozumienia i listy intencyjne. Mogę dzisiaj ze całą pewnością ogłosić, że od 1 października 2018 roku ruszają w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej studia dualne, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

  Warto dodać, że studia dualne są dziewiątym aktualnie realizowanym przez uczelnię projektem unijnym, których całkowita wartość to ponad 15 milionów zł. Wartość opisywanego projektu to ponad 997 tysięcy zł.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.