AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

EDUKACJA. Ponad 2 miliony dla Kalisza. Miasto wykształci kolejnych zawodowców

DATA: 25 lipca 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

    Ponad 2 mln zł pozyskało miasto Kalisz na kształcenie zawodowe.

    Głównym celem projektu jest dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów oraz nauczycieli do potrzeb rynku pracy.
    Udział wezmą w nim trzy placówki kształcenia zawodowego z Kalisza:
    Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych.

    Umowę na dofinansowanie projektu „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”, która będzie realizowana od 1 maja 2019 roku do 31 grudnia 2021 roku, z ramienia Miasta Kalisza podpisali: prezydent Grzegorz Sapiński i skarbnik Irena Sawicka.

    Łącznie wsparciem objętych będzie 170 uczniów oraz 23 nauczycieli, uczących się i kształcących w zawodach takich jak technik: mechanik, mechatronik, elektronik, teleinformatyk, informatyk, grafiki i poligrafii cyfrowej, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner oraz cukiernik, czyli w branżach o największym potencjale rozwojowym i branżach strategicznych dla regionu AKO oraz branżach w ramach, których występuje deficyt na rynku pracy.

    Zadania ujęte w projekcie wynikają z przeprowadzonych w 2017 „Indywidualnych diagnoz zapotrzebowania szkół na objęcie wsparciem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

    Wartość projektu wynosi 2 051 626,42 zł, w tym dofinansowanie 1 846 466,47 zł, a wkład własny Miasta 205 162,95 zł.

    (red)

    Komentarze

    Najczęściej odwiedzane

    The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
    For a better experience, please consider using this application with a supported browser.