AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

POWIAT. Mołdawska współpraca

DATA: 2 sierpnia 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Porozumienie podpisał starosta Krzysztof Nosal (z prawej).

  Starosta Kaliski Krzysztof Nosal podpisał porozumienie z Rejonem Kamionka w Naddniestrzu w Mołdawii.

  To kolejny wyraz współpracy Polsko-Mołdawskiej realizowanej od 2014 roku przez Powiat Kaliski. Zamieszkiwany przez 27 tysięcy osób Rejon Kamionka mieści się w Naddniestrzu, w Mołdawii, a jego siedziba administracyjna znajduje się w położonym nad Dniestrem mieście Kamionka. Na tym obszarze mieszka bardzo duży odsetek ludności polskiej. Jest to ściśle związane z faktem, że kiedyś, przed zaborami, przez Naddniestrze przebiegała południowo-wschodnia granica Polski. Mimo upływu wielu lat, wciąż kulywowane są tam tradycje polskości.

  Porozumienie podpisane z mołdawskimi władzami samorządowymi obejmuje m.in.: wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania samorządu i gospodarki, a także w sferze rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa. Wspólne działania mają również na celu doprowadzenie do związania kontaktów pomiędzy szkołami z terenu Powiatu Kaliskiego i Rejonu Kamienka, w tym umożliwienie wymiany młodzieży szkolnej. Samorządy chcą wspólnie propagować turystykę i przedsięwzięcia z nią związane, a także prowadzić wymianę kulturalną m.in. dzieci, młodzieży i zespołów ludowych.

  Delegacja reprezentująca Powiat Kaliski udała się do Mołdawii w długą podróż drogą lądową. Oprócz sformalizowania kwestii samorządowych, przewieziono dary skierowane do szkół, parafii i punktów medycznych wspomagających żyjącą w trudnych warunkach, tamtejszą Polonię. 

  To efekt zorganizowanej przez Powiat Kaliski akcji "Pomoc dla Mołdawii". Dzięki tej inicjatywie do Mołdawii pojechały dwa busy, szczelnie wypełnione książkami, sprzętem medycznym, rehabilitacyjnym i artykułami szkolnymi, które zostały wcześniej przekazane przez osoby dobrego serca oraz firmy z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.

  Władze powiatu składają podziękowania firmie OST SPED z Kalisza oraz przedsiębiorstwu PSB Mrówka z Brzezin, które były sponsorami transportu do Mołdawii i umożliwiły przewiezienie darów.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.