AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

FESTYN. Jubileusz Ostrowa Kaliskiego

DATA: 12 września 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Festynowi towarzyszył piknik historyczny. Fot. starostwo powiatowe.

  Jedna z najstarszych miejscowości w powiecie, Ostrów Kaliski obchodziła jubileusz 725-lecia. 

  Z tej okazji mieszkańcy Ostrowa Kaliskiego wspólnie z lokalnym stowarzyszeniem oraz Gminą Brzeziny zorganizowali Piknik Historyczny „Ostrów Kaliski - wczoraj i dziś”. Kilkuset uczestników wydarzenia było świadkami żywej lekcji historii. W miejscu, gdzie wzdłuż rzeki Prosny przebiegała granica zaborów - pruskiego i rosyjskiego uroczyście otwarto symboliczną granicę składającą się z budek wartowniczych oraz słupa granicznego. Grupa Rekonstrukcji Historycznej 155 I. R. pod dowództwem Karola Matczaka zaprezentowała zmianę warty na granicy, rewizję osobistą i przeszukanie na granicy, wręczenie łapówki, próbę przemytu i złapanie przemytnika oraz pokazała funkcję lazaretu - szpitala polowego. Uczestnicy byli również świadkami mistrzowskiego pokazu musztry sekcji konnej w stępie, kłusie i galopie oraz sztuki władania szablą i lancą z konia w wykonaniu Wydzielonego Pododdziału Szwadronu Kawalerii Ziemi Konińskiej - Wielkopolska Południowa, pod dowództwem podchorążego Jerzego Pietruchy.

  Historyczny piknik uatrakcyjniły występy Zespołu Pieśni Brzezinianki i Kapeli Ludowej Brzeziny. Piknik został zorganizowany w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego w gminie.

  (nel)

   

  Granica prusko - rosyjska w Ostrowie Kaliskim

  W Wielkopolsce orientacyjna długość wytyczonej w 1815 roku granicy prusko - rosyjskiej wynosiła 185-200 km. Od Grabowa po Pyzdry przebiegała ona (za wyjątkiem okolic Kalisza) głównie po rzece Prośnie. Od Pyzdr biegła w kierunku północno-wschodnim i następnie północnym przez Kujawy do styku granic Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Prus Zachodnich. Odcinek wielkopolski stanowił zatem około 18% długości całej granicy. Dla obu mocarstw zaborczych Prus i Rosji był ważny pod względem strategicznym w przypadku, gdyby doszło między innymi do konfliktu wojennego. Wzdłuż granicy, po obu jej stronach biegły ścieżki. Po stronie rosyjskiej ścieżka była bardziej wydeptana, gdyż kilka razy na dobę przechodził nią trzyosobowy patrol. Strażnicy pruscy patrolowali granicę rzadziej, pojedynczo w ciągu dnia i we dwóch w porze nocnej. Wzdłuż granicy po obydwu jej stronach, znajdowały się komory celne i stacjonowały straże graniczne. 

  Ponadto w miastach i miasteczkach na obu pasach pogranicznych rozlokowane były garnizony wojskowe. Ostrów Kaliski, po trzecim rozbiorze Polski, stał się częścią zaboru rosyjskiego, podobnie jak miasto Kalisz. Dla zaborców Ostrów Kaliski miał ważne znaczenie obronne gdyż leżał bezpośrednio przy granicy, która biegła po rzece Prośnie oraz położony był wzdłuż ważnego traktu prowadzącego z Wrocławia w kierunku Warszawy (obecnie jest to droga wojewódzka). To wszystko zdecydowało o wybudowaniu w tym miejscu potocznie zwanego przez mieszkańców Ostrowa tzw. „kordonu carskiego”, czyli posterunku carskiego, w którym stacjonowali żołnierze carscy. Był to jeden z szeregu posterunków, które razem tworzyły kordon graniczny. 

   

  Historia Ostrowa Kaliskiego

  Położony w Gminie Brzeziny Ostrów Kaliski jest jedną z najstarszych wsi w tej gminie. Jego początki sięgają starożytności, a metryka pisana datowana jest na 1293 rok. Przez wieś przepływają dwie inne rzeki Łużyca i Żurawka, które są dopływami Prosny. Stąd też bierze się nazwa tej miejscowości - Ostrów, czyli wyspa. Przymiotnik Kaliski utrwalił się z uwagi na fakt, iż w XV w. dokładnie 13 czerwca 1420 roku wieś została zakupiona przez Miasto Kalisz, które było jej właścicielem ponad cztery wieki, aż do drugiej połowy XIX w. Przez wiele wieków Ostrów Kaliski był miejscowością z największą liczbą mieszkańców pośród innych wsi położonych w sąsiedztwie. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku dokonano nowego podziału administracyjnego. Ostrów Kaliski stał się wsią gminną i miejscowością na pograniczu dwóch zaborów - Rosji i Prus. Lata 1918-1939 to przeludnienie i brak pracy, które powodują emigrację mieszkańców Ostrowa Kaliskiego do krajów ościennych, głównie Europy Zachodniej. Według danych z Urzędu Gminy Brzeziny na dzień 30.06.2018 r. Ostrów Kaliski liczył 260 mieszkańców.

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.