AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. Kurs na rewitalizację dofinansowany

DATA: 10 października 2018 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Utworzenie Centrum Aktywności Mieszkańców, przebudowa ulic Śródmiejskiej, Zamkowej i Piskorzewskiej oraz rewaloryzacja Plant Miejskich to zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu „Kalisz – kurs na rewitalizację”

  Miasto pozyskało dofinansowanie na ten projekt w wysokości 9.687.805,33 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 14.430.118,35 zł.

  Na potrzeby Centrum Aktywności Mieszkańców zostaną zaadaptowane i przebudowane lokale użytkowe mieszczące się przy ul. Podgórze 2-4, gdzie powstanie Dom Sąsiedzki, a także lokal przy ul. Babina 1, gdzie swoją siedzibę będzie miało Centrum Organizacji  Pozarządowych oraz była hala targowa Rogatka, w której działać będzie Akcelerator Kultury.

  W ramach projektu zostaną zrealizowane także trzy zadania związane z dostosowaniem przestrzeni publicznej do potrzeb mieszkańców: utworzenie tzw. woonerfów na ul. Śródmiejskiej i Zamkowej, przebudowa ulicy Piskorzewskiej, rewaloryzacja Plant Miejskich.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.