AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

ENERGIA. Duża inwestycja w Elektrociepłowni Kalisz

DATA: 3 stycznia 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Ograniczenie smogu oraz uzyskanie przez Kalisz statusu efektywnego systemu ciepłowniczego - to główne korzyści płynące z budowy kogeneracyjnego bloku biomasowego w Elektrociepłowni Kalisz-Piwonice. Elektrociepłownia ma w planach produkcję energii ekologicznej, czego ważnym etapem będzie budowa nowej infrastruktury.

   

  Na realizację inwestycji, której całkowity koszt to 151 659 000 zł., spółka otrzyma dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości blisko 58 milionów złotych. Dofinansowanie tego przedsięwzięcia przez NFOŚiGW ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 kwotą 57 828 660 zł zostało potwierdzone umową podpisaną 28 grudnia ubiegłego roku w Warszawie przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Marka Cecerko.

  Całkowity koszt projektu wyniesie 151 659 000 zł. Nowy blok opalany paliwem biomasowym będzie wybudowany na terenie kaliskiej elektrociepłowni do końca 2021 r. Inwestycja umożliwi wyłączenie z eksploatacji części przestarzałych urządzeń wytwórczych opalanych węglem. Będzie to ważny czynnik w tworzeniu stabilności energetycznej w mieście i okolicy, a także w skali całego województwa wielkopolskiego.

  Dofinansowany projekt przewiduje zbudowanie kogeneracyjnego bloku spalającego biomasę o mocy ok. 11 MWe i 22 MWt na terenie EC Kalisz - zgodnie z przyjętą strategią Grupy Energa w zakresie rozwoju i utrzymania aktywów ciepłowniczych i kogeneracyjnych. Blok będzie korzystał z biomasowego paliwa drewnianego (zrębków drewnianych). W konsekwencji elektrociepłownia uzyska dodatkową zdolność wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - 11,3 MWe oraz energii cieplnej - 21,3 MWt.

  Wśród wskaźników efektu ekologicznego wynikającego z uruchomienia kogeneracyjnego bloku biomasowego znajdzie się zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 127 482,51 GJ/rok. Z kolei szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych ma wynieść 574 410,35 tony równoważnika CO2/rok.

  Finansowe wsparcie kaliskiej inwestycji umożliwia I oś priorytetowa POIiŚ Zmniejszenie emisyjności gospodarki, a ściślej prowadzone w jej ramach działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, które wdrażane jest przez NFOŚiGW w porozumieniu z Ministerstwem Energii.

  (nel)

  Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice SA ma rodowód jeszcze przedwojenny. Funkcjonować zaczęła jako elektrownia o mocy 5 megawatów, a krótko po II wojnie światowej, w roku 1945, przekształcona została w elektrociepłownię. Obecnie - jako spółka Skarbu Państwa - Elektrociepłownia Kalisz-Piwonice SA należy w przeważającej części do grupy kapitałowej Energa. Zainstalowana w niej moc elektryczna wynosi 8 MW, natomiast moc cieplna - 148 MW. Elektrociepłownia ma w planach produkcję energii ekologicznej, czego ważnym etapem będzie budowa nowej infrastruktury.

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.