AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

POLITYKA. Dialog jest potrzebny. Spotkanie parlamentarzystów z Solidarnością

DATA: 24 stycznia 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Parlamentarzyści PiS-u spotkali się z szefem Solidarności regionu Wielkopolska Południowa.

  W kaliskim biurze PiS spotkali się parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości z okręgu kalisko-leszczyńskiego z Bernardem Niemcem, Przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa. 

  Ze strony parlamentarzystów w spotkaniu wzięli udział - Joanna Lichocka, Piotr Kaleta, Tomasz Ławniczak i Jan Mosiński. Tematem spotkania był przebieg posiedzenia przewodniczących regionów i branż NSZZ „Solidarność”, które odbyło się 11 stycznia oraz przyjęte przez Komisję Krajową stanowisko w sprawie sytuacji społeczno-gospodarczej a także stan dialogu społecznego w Polsce. 

  Związkowcy nie zgadzają się na wybiórcze traktowanie poszczególnych grup zawodowych „budżetówki”. Jak podkreśla Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” - Ci, którzy prowadzą dialog nie otrzymują nic, a wygrywają tylko ci, którzy wychodzą na ulicę - powiedział Piotr Duda w jednym w telewizyjnych wywiadów. - Mówimy dość dzieleniu pracowników budżetówki.

  Podczas spotkania szef kaliskiej „Solidarności” przekazał politykom Prawa i Sprawiedliwości postulaty związkowców. - NSZZ „Solidarność” chce, aby traktowano nas po partnersku, w ramach dialogu społecznego - mówi Bernard Niemiec. - Jako Związek dostrzegamy wiele pozytywnych działań obecnego rządu w sferze społecznej. Nie może jednak być tak, że zamiast zmniejszania dysproporcji w traktowaniu społeczeństwa, okazuje się, że wciąż są równi i równiejsi. „Solidarność” na to się nie zgadza. W Kaliszu mamy to szczęście, że poseł Jan Mosiński doskonale rozumie postulaty „Solidarności”. Niestety, jeden Jan Mosiński nie jest w stanie przekonać rząduDlatego spotykamy się w szerszym gronie. Wierzę, że pozostali parlamentarzyści obozu władzy też dostrzegą nasze postulaty i wesprą działania NSZZ „Solidarność” - podsumował szef regionalnej „Solidarności”. 

  Komentując rozmowy z kaliską „Solidarnością”, Jan Mosiński jako jedno z rozwiązań wskazuje na potrzebę rozpoczęcia szerokich rozmów, w których udział wzięłaby strona rządowa, społeczna oraz pracodawcy. - Postulaty ujęte w stanowisku komisji krajowej nr 13/18, to efekt braku działań rządu PO i PSL-u w latach 2007-2015. Obóz „Dobrej Zmiany” konsekwentnie naprawia stan państwa w tym zwłaszcza obszar polityki społecznej. Należy wspomnieć, że pierwszy rok działań rządu premier Beaty Szydło poświęcony był naprawie prawa pracy jak również szeroko rozumianej polityki społecznej i polityki senioralnej - podkreśla Mosiński. - Rozumiem postulaty Związku, którego w dalszym ciągu jestem członkiem, natomiast katalog postulatów wymaga moim zdaniem podjęcia długofalowych rozmów i działań, w myśl arystotelesowskiego rozumienia roztropnych działań dla dobra wspólnego. Być może należałoby zwołać jakiś szczyt społeczny, socjalny, na którym rząd Mateusza Morawieckiego, pracodawcy i strona społeczna określiliby, w jaki sposób dzielić wzrost gospodarczy tak, aby jakaś cześć akceptowalna przez partnerów społecznych była przekazywana na poprawę sytuacji materialnej pracowników czy też szeroko rozumiane kwestie dotyczące spraw socjalnych. Chociażby zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, polityka podatkowa, czy też kwestia zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, składek członkowskich wnoszonych do związków zawodowych. Jestem optymistą i myślę, że duch i klimat dzisiejszego spotkania z Panem Przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” Bernardem Niemcem przeniesiemy na forum parlamentu.

  (low)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.