AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. Czwarte w mieście mieszkanie chronione

DATA: 31 stycznia 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  W Kaliszu oddano do użytku czwarte w naszym mieście mieszkanie chronione.

  Mieszkanie chronione mieści się przy ul. Widok. Lokal mieści się na parterze kamienicy, w niewielkiej odległości od centrum miasta. Przeznaczone jest dla 6 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, przede wszystkim intelektualnej. Składa się z czterech pokoi (dwóch dwuosobowych i dwóch jednoosobowych), wspólnej kuchni, jadalni i pomieszczenia gospodarczego oraz trzech łazienek dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wyposażony jest w niezbędne meble, sprzęt gospodarstwa domowego, telewizor, komputer oraz artykuły i przedmioty codziennego użytku. Dziś lokatorów odwiedzili Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza, wiceprezydent Grzegorz Kulawinek,Karolina Pawliczak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kalisza, Eugenia Jahura,  dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Elżbieta Marczyńska, dyrektorka CiK oraz Marzena Wojterska, dyrektorka Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Symboliczną wstęgę przecięli mieszkańcy, oni też byli gospodarzami spotkania. 

  - W lokalu mieszkają osoby niespokrewnione ze sobą, ale mamy nadzieję, ze stworzą one rodzinę, która będzie sobie pomagać i wzajemnie się wspierać. Z naszych obserwacji wynika, że w funkcjonujących w Kaliszu mieszkaniach chronionych panuje rodzinna, ciepła atmosfera – mówi Eugenia Jahura, dyrektorka MOPS w Kaliszu. - Mieszkanie chronione gwarantuje lokatorom przedłużenie aktywności społecznej i zapewnia dalsze funkcjonowanie w środowisku lokalnym, przy wsparciu i pomocy opiekunów. Opóźnia się więc lub wręcz eliminuje konieczność skierowania tych osób do domów pomocy społecznej.

  Mieszkania chronione mają dodatkowy atut. Opłaty związane z utrzymaniem w nim osoby niepełnosprawnej są niższe w porównaniu do kosztów jakie trzeba ponieść za pobyt w DPS-ie.

  Łączny koszt - remont i wyposażenie - mieszkania chronionego wyniósł 200.000,00 zł.
  W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Miasto Kalisz pozyskało 100.000,00 zł. Pozostałą część przeznaczyło z własnych środków. Mieszkanie powstało w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.