AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Nadchodzą zmiany w kodeksie karnym?

  - 25 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt zmiany kodeksu karnego. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, powodem jego przygotowania jest: „potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak życie i zdrowie człowieka, wolność seksualną czy własność” - pisze kaliski adwokat, Krzysztof Liberda.

  W dzisiejszym artykule wskażę na najważniejsze zmiany wskazane w tym projekcie i po krótce porównam je do rozwiązań uregulowanych w kodeksie na dzień dzisiejszy. Ze względu na rozległość zagadnień w różnych instytucjach prawa karnego, skupię się tylko na dwóch aspektach nowelizacji. Zapraszam do lektury!

  Pierwszą kwestią, którą chciałbym poruszyć jest zmiana w zakresie katalogu kar przewidzianych przez kodeks. Obecnie w kodeksie karnym wyróżniamy 5 rodzajów kar: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, 25 lat pozbawienia wolności i wreszcie dożywotnie pozbawienia wolności. Jak widać, kodeks wyróżnia 3 różne „poziomy” zastosowania kary pozbawienia wolności. W swojej „podstawowej” formie, kara ta wynosi od jednego miesiąca do lat 15. Można ją wymierzyć w miesiącach oraz latach. W typowej sytuacji, kara pozbawienia wolności nie może przekroczyć maksymalnej granicy 15 lat pozbawienia wolności. Kary 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotniego pozbawienia wolności stanowią odrębne kary i co do zasady nie podlegają stopniowaniu. Niemożliwym jest zatem w typowej sytuacji wymierzenie kary w wysokości np. 22 lat pozbawienia wolności.

  Kodeks przewiduje sytuacje, w których kara może być nadzwyczajnie złagodzona bądź obostrzona, co spowoduje zmianę wskazanych powyżej „widełek”, jednak nie będę tego szczegółowo omawiał w tym artykule. Projekt wspomnianej nowelizacji zakłada, że z kodeksu zniknie kara 25 lat pozbawienia wolności jako samodzielna kara. Granice kary pozbawienia wolności zostaną natomiast rozszerzone od miesiąca do 30 lat. Jak Państwo widzą, zgodnie z projektem, kara pozbawienia wolności zostanie na tyle rozszerzona, że siłą rzeczy „skonsumuje” obecnie istniejącą karę 25 lat pozbawienia wolności.

  Istotna zmiana, o której chciałbym wspomnieć, przygotowana została również odnośnie przestępstwa zabójstwa. Zgodnie z nowelizacją, karalne stanie się przygotowanie do zabójstwa. Takie przestępstwo będzie podlegało karze od 2 do 15 lat. Słowem wyjaśnienia, chciałbym tylko wskazać, że zgodnie z kodeksem karnym, przygotowanie do popełnienia przestępstwa karane jest wyłącznie wtedy, gdy kodeks to przewiduje. Obecnie katalog karalnego przygotowania nie jest zbyt obszerny i obejmuje wyłącznie ciężkie przestępstwa, np. o charakterze terrorystycznym. Zgodnie z projektem nowelizacji, do katalogu tych przestępstw miałoby należeć również zabójstwo. Nowym przestępstwem, które ma pojawić się w kodeksie karnym jest również przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka, zagrożone karą pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 15 lat. 

  W pozostałym zakresie, nowelizacja przewiduje również zaostrzenie kar za inne przestępstwa, które znajdują się obecnie w kodeksie karnym, takich jak np. nieumyślne spowodowanie śmierci, bądź spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podkreślam jednak, co należy mieć na względzie, że projekt ten jest jeszcze w bardzo wczesnej fazie legislacyjnej. Czy i w jakim kształcie wejdzie on w życie, przekonamy się w najbliższych miesiącach.

   

  Adwokat Krzysztof Liberda

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.