AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

REKREACJA. Nordic walking po Kaliszu

DATA: 7 lutego 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Uczestnicy Nordic Walking w latach ubiegłych. Fot. organizatorzy imprezy

  W sobotę, 9 lutego odbędzie się V Marsz Nordic Walking.

  Celem imprezy jest popularyzacja nordic walking wśród mieszkańców Kalisza, propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji a także integracja osób uprawiających tę formą aktywności ruchowej. Zbiórka uczestników odbędzie się w sobotę o godz. 10:45 na parkingu Tesco przy ul. Majkowskiej. Trasa marszu będzie liczyć 5 kilometrów i będzie następująca: Wał Bernardyński - Warszówka - ul. Kruczkowskiego - ul. Wyspiańskiego - ul. Majkowska (parking) Tesco.

  Zgłoszenia do imprezy przyjmowane są do 7 lutego na adres: grazka@wp.pl lub tel. 502 441 581.

  (nel)

  Program czasowy
  godz. 10:45 - zbiórka uczestników marszu
  11:00 - wymarsz na trasę
  12:15 - zakończenie

  Uczestnictwo:
  - w marszu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie
  - jest ona bezpłatna
  - osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w marszu pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna
  - w marszu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich
  - każdy uczestnik zobowiązany jest przed marszem do zapoznania się z regulaminem i podpisania stosownego oświadczenia, przyjmuje do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji i wypadków

  - uczestnicy biorą udział w marszu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie

  - organizator nie ubezpiecza uczestników na czas trwania imprezy i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie

  - uczestników marszu na trasie obowiązuje koleżeńska atmosfera
  - marsz ma charakter imprezy rekreacyjnej, w związku z czym pomiar czasu nie będzie prowadzony
  - uczestnicy marszu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na trasie marszu
  - marsz odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.