AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

POŻEGNANIE. Zmarła Janina Piotrowska

DATA: 13 lutego 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Janina Piotrowska odeszła w wieku 98 lat.

  W wieku 98 lat zmarła Janina Piotrowska, Honorowa Obywatelka Miasta Kalisza, radna Miejskiej Rady Narodowej, harcmistrz, pedagog, nauczycielka języka polskiego. 

  Druhna hm Janina Piotrowska urodziła się 23 listopada 1920 roku w Ostrołęce. Po zakończeniu wojny wstąpiła do odbudowującego się Związku Harcerstwa Polskiego. W Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jagiellonki działała już wtedy 4. Drużyna Żeńska im. Królowej Jadwigi. Także po odrodzeniu Związku po Zjeździe Łódzkim stanęła do pracy instruktorskiej prowadząc drużyny w szkołach ponadpodstawowych. Od 1960 roku funkcjonowała już we władzach statutowych hufca Kalisz. Najpierw w latach 1960 do 1968 była członkiem Komendy Hufca Kalisz, w latach 1968 do 1972 członkiem Rady Hufca, a następnie działała w pionie rewizyjnym jako sekretarz Komisji Rewizyjnej. W latach 1980-1984 była członkiem Rady Chorągwi Kaliskiej ZHP, a od 1982 roku objęła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Hufca. W latach 1984 -1986 swoje doświadczenie instruktorskie wykorzystywała również w Komisji Kształcenia i Stopni Instruktorskich.

  Największą satysfakcję dawała jej bezpośrednia praca z młodzieżą. Były to obozy stałe i wędrowne np. obóz wędrowny do Białowieży przez Warszawę, Białystok i Hajnówkę w 1958 r., udział w Zlocie Grunwaldzkim w 550. rocznicę bitwy pod Grunwaldem razem z drużynami kaliskimi z Liceum im. Tadeusza Kościuszki i Liceum Pedagogicznego, obóz hufca Kalisz w Wilczynie w 1961 roku. Drużyna Harcerska z III LO wyróżniała się aktywnością w pracy na rzecz dzieci miasta Kalisza organizując imprezy kulturalne i czas wolny na podwórkach i placach zabaw.

  Obok pracy pedagogicznej i instruktorskiej była wieloletnią radną Miejskiej Rady Narodowej, pełniąc w pewnym okresie funkcję wiceprzewodniczącej Rady.

  Pogrzeb Janiny Piotrowskiej odbędzie się 14 lutego, o godz. 10.00 w Parafii pw. Świętej Rodziny w Kaliszu.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.