AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KADRY. Janusz Pęcherz nowym przewodniczącym związku "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

DATA: 19 lutego 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Janusz Pęcherz

  Janusz Pęcherz został nowym przewodniczącym Zarządu Związku "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

  Zastępcą przewodniczącego Zarządu – Paweł Osiewała, prezydent Sieradza, a członkami Zarządu: Mariusz Chojnacki, wójt Gminy Ceków, Sebastian Wardęcki, burmistrz Opatówka, Joanna Misiak-Kędziora, zastępczyni burmistrza Turku.

  - Uważam, że jest to bardzo dobra decyzja. Pan Janusz Pęcherz przez wiele lat - od 2003 roku do 2014 przewodniczył Zgromadzeniu Związku. Ma wiedzę i doświadczenie, a dokonany dziś wybór świadczy o tym, że burmistrzowie i wójtowie darzą go zaufaniem. Są jednomyślni w przekonaniu, iż przewodniczący rozumie potrzeby i będzie dbał o interes wszystkich samorządów tworzących Związek Komunalny Czyste Miasto, Czysta Gmina – mówi Krystian Kinastowski, prezydent Miasta Kalisza, a zarazem przewodniczący Zgromadzenia Związku.

  Nowo wybrany przewodniczący Zarządu nie ukrywa, że najbliższy czas będzie okresem wytężonej pracy.

  - Przed całym Związkiem stoi poważne wyzwanie, jakim jest realizacja inwestycji „Modernizacja ZUOK „Orli Staw” jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Jej wartość wynosi ponad 78 milionów złotych. Przy czym ponad 53 miliony to dofinansowanie pochodzące ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.2 - Gospodarka odpadami komunalnymi. To bardzo duży i ważny projekt. Jego realizacja pozwoli miastom i gminom na zagospodarowanie odpadów komunalnych w sposób zgodny z polskim prawem oraz wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, jak również ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji – mówi przewodniczący Janusz Pęcherz. - Jednakże realizacja tej inwestycji oznacza także wyłączenie – na okres kilku tygodni – Zakładu "Orli Staw". Naszym zadaniem będzie podjęcie takich działań, by mieszkańcy gmin tworzących Związek nie odczuli niedogodności. Zarząd Związku musi wypracować wspólne rozwiązanie tak, by wesprzeć gminy, które organizują przetargi na transport i zagospodarowanie odpadów.

  (RED)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.