AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

JUBILEUSZ. 10 lat Długosza Królewskiego

DATA: 20 lutego 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Na uroczystości Długosza Królewskiego zjawiły się m.in władze Starostwa Powiatowego.
  10 lat działalnia obchodziła Lokalna Grupa Działania "Długosz Królewski".

  Na jubileuszowej uroczystości zjawiło się 200 osób. Nie zabrakło przedstawicieli władz Powiatu Kaliskiego - Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala i Przewodniczącego Rady Powiatu Kaliskiego Jana Adama Kłysza, którzy wręczyli okolicznościowy grawerton Prezesowi LGD, Zbigniewowi Słodowemu

  LGD Stowarzyszenie "Długosz Królewski" zrzesza osoby fizyczne i prawne, w tym także jednostki samorządu terytorialnego. Nadrzędnym zadaniem tego podmiotu jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Obszar działania LGD obejmuje 4 sąsiadujące ze sobą gminy: Gminę Brzeziny, Gminę Szczytniki, Gminę Sieroszewice oraz Gminę i Miasto Błaszki.

  Uroczystość stanowiła świetną okazję do podsumowania dotychczasowej działalności LGD oraz podziękowania za pomoc dla osób, podmiotów i organizacji, które angażują się w działalność Stowarzyszenia. "Współpraca" to słowo, które często było wypowiadane w jubileuszowy wieczór. Nic w tym dziwnego, bo właśnie współpraca LGD, firm, osób prywatnych, instytucji i samorządów oraz umiejętne pozyskiwanie środków unijnych doprowadziły do zrealizowania blisko 90 projektów. To wydatnie wpłynęło na rozwój małych ojczyzn - środowisk wiejskich. Doposażono blisko 30 świetlic wiejskich, pozyskano środki na wyposażenie dla 20 organizacji społecznych. Inwestycje dotknęły także sfery sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej. Na obszarze działania LGD zmodernizowano lub zbudowano 10 obiektów zaliczanych do tych kategorii. - To było 10 wspaniałych lat budowania silnego partnerstwa międzysektorowego - mówi Prezes LGD, Zbigniew Słodowy. - Dzięki wdrażaniu dwóch Lokalnych Strategii Rozwoju, prawie 10 mln zł zostało zainwestowanych rękami naszych beneficjentów w rozwój i powstanie nowych firm, rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej, a także w inicjatywy dotyczące rozwoju kapitału społecznego i zachowania dziedzictwa lokalnego. Podejmowane przez nas działania zaktywizowały mieszkańców, przyczyniły się do budowy kapitału społecznego oraz nadały kierunek zmian. Tych wszystkich wspaniałych inicjatyw i wydarzeń nie byłoby bez zaangażowania ponad 120 członków Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zakładali to Stowarzyszenie, którzy na nie pracowali i wkładają ogromny trud, aby nasze LGD mogło nadal się rozwijać.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.