AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KOMUNIKACJA. Modernizacja dróg w gminie Opatówek

DATA: 28 lutego 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  W podpisaniu umowy uczestniczyli wykonawcy i władze gminy Opatówek. Fot. Gmina Opatówek.

  Zniszczone nawierzchnie drogowe przy ul. Kasprzaka, Kilińskiego i Spokojnej w Opatówku doczekają się gruntownego remontu.

  Burmistrz Gminy Opatówek Sebastian Wardęcki podpisał umowę z wykonawcą inwestycji Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego SA w Kaliszu. W zawarcie umowy uczestniczyli m.in. Wiceprezesi Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego SA w Kaliszu Bożena Salwierz i Mariusz Harendarz, Kierownik Budowy Bogusław Matuszewski, natomiast z ramienia Gminy Opatówek: Burmistrz Gminy Sebastian Wardęcki, Sekretarz Gminy Krzysztof Dziedzic, Skarbnik Dagmara Gajewska - Pająk, Inspektor Nadzoru Wiktor Piętka i Kierownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Drogownictwa Barbara Piechota

  W zakres robót wchodzić będą: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzewów, wykonanie studzienek ściekowych, regulacja pionowa urządzeń, wykonanie poszerzenia drogi, wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, wykonanie ścieku przykrawężnikowego, wykonanie krawężników i obrzeży, wykonanie zjazdów z kostki betonowej, wykonanie chodników, zamontowanie elementów bezpieczeństwa ruchu, roboty wykończeniowe, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej długość przebudowywanej. Zgodnie z założonym harmonogramem prace mają zakończyć się 30 września 2019 r.

  Wartość inwestycji to 1 556 384,08 zł. Zadanie znajduje się na liście wniosków do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, które wynosić będzie 50% całkowitej wartości zadania. Będą to już kolejne drogi, zmodernizowane w ramach w/w programu gdyż w ubiegłym roku, dzięki pozyskanym przez Gminę Opatówek środkom, przebudowano odcinek o długości 1,58 km tworzący ciąg komunikacyjny (tj. ul. 3-go Maja oraz ul. Ludowa) łączący drogę krajową nr 12-centrum Opatówka z drogą wojewódzką nr 471 w okolicach przejazdu kolejowego.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.