AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

MIASTO. Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz

DATA: 4 marca 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Prezesem Stowarzyszenia została ponownie Elżbieta Stadtmuller. Fot. Stowarzyszenie.

  W SP na Zagorzynku, odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia im. Haliny Sutarzewicz

  W pierwszej jego części uczestnicy wysłuchali wystąpienia Grażyny Przybylskiej związanego ze 130. rocznicą urodzin Marii Dąbrowskiej, zatytułowanego „… kochałam ją niezmiernie…”. Wspomnienie o Jadwidze Szumskiej. W swojej wypowiedzi autorka, przedstawiając wydarzenia z życia oraz okoliczności śmierci Jadwigi Szumskiej, siostry pisarki, posłużyła się - oprócz literatury przedmiotu - oryginalnymi listami pisarki, jakie zostały przekazane przez Halinę Sutarzewicz w roku 1985 do MOZK, Oddział w Russowie.

  W drugiej części członkowie Stowarzyszenia wysłuchali sprawozdania za okres trzyletniej kadencji pracy Zarządu i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującym władzom. Na prezesa Stowarzyszenia ponownie wybrana została Elżbieta Stadtmüller, a w skład Zarządu weszli: Iwona Graczyk-Rykowska, Maria JankowskaEmilia Nadera, Beata Prus, Grażyna Przybylska, Małgorzata Rudowicz i Andrzej Zmyślony. Komisja Rewizyjna działać będzie w składzie: Danuta Gruchot, Tamara Kędzierska i Dorota Martyna. - W kolejnym roku działalności praca Stowarzyszenie skupiać się będzie na trzech rocznicach: 130. rocznicy urodzin Marii Dąbrowskiej, 120. rocznicy urodzin Tadeusza Kulisiewicza i 110. rocznicy urodzin Haliny Sutarzewicz, patronki Stowarzyszenia. Odbędzie się kolejna, IX Literacka Gra Miejska a także II Noc Kultury na Zagorzynku - pod tradycyjnym hasłem ,,Kaliszanie piszący'. Planowane są też inne wydarzenia i uroczystości, o których Stowarzyszenie będzie starało się na bieżąco informować - mówi Elżbieta Stadtmüller, prezes Stowarzyszenia.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.