AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

HISTORIA. Odnaleziono fundamenty ratusza z XIV wieku

DATA: 14 marca 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Na fragmenty fundamentów kaliskiego ratusza z XIV wieku natrafiono podczas prac związanych z termoizolacją budynku.

  Odnalezione fragmenty stanowią fragment fundamentów pierwszej murowanej siedziby władz miasta, wybudowanej prawdopodobnie jeszcze w XIV wieku.

  Mury odnaleziono na głębokości około 3 metrów. Wzniesiono je z kamieni polnych i zaprawy wapiennej, częściowo wzmocnionej cegłami. Mają ponad metr szerokości. Ich pochodzenie, podejrzewane przez archeologów, potwierdził dr Janusz Tomala z kaliskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

  Odkopane fundamenty stanowią część południowej ściany pierwszego murowanego ratusza. Pierwsza wzmianka o obiekcie pochodzi z XV wieku, ale najprawdopodobniej wybudowano go jeszcze w poprzednim stuleciu. Budynek przetrwał do końcówki XVIII wieku.

  Odkrycie jest o tyle zaskakujące, że według dostępnych planów, fundamenty powinny znajdować się w innym miejscu. Podejrzewano ponadto, że podczas wznoszenia obecnej siedziby władz miasta w latach dwudziestych XX wieku, mogły ulec zniszczeniu. Znalezione mury zostały oczyszczone przez archeologów. Wykonano także ich dokumentację fotograficzną.

  Nie jest to jednak jedyny relikt dawnego ratusza, odnaleziony podczas trwających prac. Wewnątrz obecnej siedziby włodarzy Kalisza, od strony północno-wschodniej, także natrafiono na fragment gotyckiego muru. Z uwagi na styl architektoniczny również uważany jest on za fragment budowli z XIV wieku.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.