AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KINASTOWSKI: Apeluję do radnych sejmiku

DATA: 25 marca 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Prezydent Kinastowski zaapelował do radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Fot. Kuba Ciesielski.

  Szanowni Państwo, dziś w Poznaniu ma zostać poddany pod głosowanie Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego. 

  Pomimo wielokrotnych uwag i wniosków zgłaszanych przez przedstawicieli Urzędu Miasta Kalisza, w planie tym zawarte są bardzo niekorzystne dla naszego miasta rozwiązania. Przedmiotowy plan nie przewiduje przebiegu obwodnic Kalisza dla dróg krajowych nr 12 i 25 poza granicami administracyjnymi naszego miasta. Apeluję o wstrzymanie prac nad tym dokumentem i wypracowanie rozwiązania, które uwzględni interesy Kalisza i jego mieszkańców. Do Państwa Radnych, przedstawicieli Kalisza w samorządzie wojewódzkim apeluję o zdjęcie z porządku obrad punktu przewidującego głosowanie w tej sprawie! 

  Przypominam że rozwój i przyszłość Kalisza jest naszym wspólnym celem i oczekuję od Państwa Radnych, w imieniu władz samorządowych i mieszkańców, nade wszystko reprezentowania na szczeblu wojewódzkim interesów miasta Kalisza.

   

  Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.