AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami

  - Obowiązek alimentacyjny, najprościej rzecz ujmując, jest to obowiązek świadczenia (najczęściej pieniężnego, jednak możliwe jest również świadczenie w innych formach np. pomoc przy pewnych czynnościach) przez jedną osobę (dłużnika alimentacyjnego) na rzecz innej, uprawnionej osoby - pisze kaliski adwokat, Krzysztof Liberda.

  Niewątpliwie, najczęściej spotykaną formą alimentów jest świadczenie pieniężne rodzica na rzecz dziecka, które mieszka z drugim rodzicem. Polskie prawo przewiduje również inne, szczególne rodzaje obowiązku alimentacyjnego. Jednym z nich jest obowiązek alimentacyjny, który powstaje pomiędzy byłymi małżonkami. Zasada ta uregulowana została w art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  Polskie prawo przewiduje dwie formy obowiązku alimentacyjnego pomiędzy małżonkami: formę „łagodną” oraz „obostrzoną”. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, w której jeden z małżonków znalazł się w niedostatku. Okoliczność ta ma charakter obiektywny, ponieważ w tym przypadku obowiązek alimentacyjny ma na celu zaspokojenie wyłącznie podstawowych potrzeb byłego małżonka. Ponadto, małżonek domagający się alimentów w tej formie nie może zostać uznany za wyłącznie winnego rozpadu związku małżeńskiego. 

  Przykładowo, alimentów może domagać się małżonek, który wiele lat poświęcił na dbanie o dom i dzieci w sytuacji, gdy drugi małżonek zajmował się pracą. Po zakończeniu takiego związku małżeńskiego osoba taka, na skutek braku jakiegokolwiek doświadczenia, a czasem również braku odpowiedniego wykształcenia, może mieć problem z wejściem na konkurencyjny rynek pracy. Taka sytuacja może z kolei zaprowadzić do tego, że osoba ta znajdzie się w niedostatku. Dodatkowym warunkiem, wspomnianym już wcześniej, jest to, że Sąd w wyroku rozwodowym nie może uznać jej za wyłącznie winną rozkładu pożycia małżeńskiego. 

  Forma „obostrzona” dotyczy sytuacji, w której dochodzi do „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka”. Okoliczność ta, w przeciwieństwie do niedostatku, ma charakter subiektywny. Z pewnością osoba taka może zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe, jednak w tym wypadku chodzi o to, że rozwiedziony małżonek nie może pozwolić sobie na ,,coś więcej”. Oczywiście, jest to kwestia bardzo indywidualna. W skrajnych, nieco przerysowanych, przypadkach istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka może być sytuacja, w której były małżonek musi ograniczać wizyty w salonie fryzjerskim do jednej w miesiącu, gdy podczas małżeństwa małżonek odwiedzał te salony raz w tygodniu. Ponadto, aby możliwym było zasądzenie tego typu alimentów, konieczne jest, aby dłużnik alimentacyjny został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Można nawet powiedzieć, że ten typ alimentów wobec byłych małżonków stanowi swego rodzaju „karę” za doprowadzenie do rozwodu.

  Na względzie należy mieć również fakt, że oba obowiązki alimentacyjne są ograniczone w czasie. W obu przypadkach obowiązek alimentacyjny wobec byłego małżonka wygasa, gdy uprawniony do alimentów były małżonek zawrze nowy związek małżeński. Ponadto, w przypadku „łagodnej” formy alimentów, obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami wygasa po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, ale tylko w przypadku, gdy nie została orzeczona wina stron. W wyjątkowych sytuacjach Sąd może jednak przedłużyć ten termin. 

  Podsumowując, należy mieć na względzie, że sam fakt otrzymania rozwodu nie oznacza, że byli już małżonkowie rozejdą się w swoją stronę, a jedynym elementem łączącym mogą być wspólne dzieci, które należy utrzymywać. Nawet pomimo zakończenia małżeństwa istnieje szansa, że były małżonek może domagać się od byłego współmałżonka świadczeń na swoją rzecz.  

   

  Adwokat Krzysztof Liberda

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.