AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

WYRÓŻNIENIA. Najcenniejsze miejskie odznaczenia wręczone

DATA: 9 czerwca 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Podczas uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza przyznano najcenniejze miejskie wyróżnienia: Nagrody Miasta Kalisza, Odznaki Honorowe Miasta Kalisza oraz tytuły Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza.

  Do Sali Koncertowej im. prof. Jerzego Rubińskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM przybyli przedstawiciele wielu środowisk: władze miasta Kalisza – z prezydentem Krystianem Kinastowskim i przewodniczącym rady miasta Januszem Pęcherzem na czele, parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, środowisk kulturalnych, wielu kaliskich instytucji, organizacji i stowarzyszeń. Nie zabrakło również delegacji z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych: Hamm, Preston, Hautmont, La Louviere, Łowecz, Kamieńca Podolskiego i Martina.

  Gości powitał Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza.

  - Z kaliskim samorządem jestem związany od lat, jednak po raz pierwszy mam możliwość otwarcia Uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza z okazji Święta Miasta. Serdecznie za to dziękuję, zwłaszcza w obliczu wspaniałej 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów, które dla nas wszystkich były początkiem drogi do wolności. Pragnę podkreślić, że ta podniosła chwila jest dla mnie okazją do refleksji i zadumy, a jednocześnie spojrzenia w przyszłość, ale przede wszystkim sposobnością spotkania wielu przyjaciół, którzy podobnie jak ja doskonale wiedzą, że tylko konsekwentną pracą i we wspólnych działaniach można zrobić coś dobrego dla naszego pięknego miasta i zostawić po sobie dorobek dla przyszłych pokoleń – mówił Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta Kalisza. - Dziś wyróżnimy wspaniałe osobowości, za ich trud, za wkład, za zaangażowanie, za przynoszenie chluby naszemu miastu i jego mieszkańcom. Niech wręczone tytuły będą wyrazem naszego uznania, formą gratulacji i podziękowania za bezinteresowność i serce oddane Kaliszowi.

  Krystian Kinastowski, prezydent miasta Kalisza podkreślił jak ważne są wspólne działania na rzecz Kalisza. Zaprosił także do udziału w licznych wydarzeniach, które odbędą się podczas święta miasta.

  - Miasto to my, mieszkańcy, kaliszanie. I my musimy wziąć na siebie odpowiedzialność za teraźniejszość i przyszłość Kalisza, za jego rozwój. Szanowni Państwo, samorządność to nie polityka. U podstaw samorządności leży bowiem uznanie podmiotowości mieszkańców, ich zdolności do podejmowania decyzji dotyczących życia społecznego, bycia odpowiedzialnym za siebie i społeczność, w której żyją. Samorządność to właśnie świadomość, odpowiedzialność, poczucie wspólnoty, a nade wszystko praca - mówił Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. - Wszyscy tu, w tej sali spotkaliśmy się, dlatego, że Kalisz, jest dla nas ważny. Identyfikujemy się z nim, tu chcemy żyć, odcisnąć swój ślad. Pozostawić miasto lepszym i piękniejszym dla naszych dzieci, następnych pokoleń. Dopisać swoją historię. Jesteśmy przyjaciółmi Kalisza. A więc stańmy się jego ambasadorami. Dostrzeżmy potrzeby miasta i postawmy je ponad interesem partii, grup, partykularnych interesów; lobbujmy w parlamnecie, urzędach wojewódzkich i centralnych. Działajmy. Pracujmy razem dla dobra naszego miasta, a dziś wspólnie świętujmy jego dni!

  Kulminacyjnym punktem w programie uroczystej sesji było wręczenie najwyższych miejskich godności. W tym roku Rada Miasta Kalisza zdecydowała o przyznaniu następujących odznaczeń i tytułów:
  - Nagrodę Miasta Kalisza otrzymała Barbara Wypych,
  - Odznaki Honorowe Miasta Kalisza odebrali: Grzegorz Chwiałkowski, Krzysztof Dremza, Edward Pudełko, dr Grażyna Schlender, Preston Twinnig Partnerships Committee,
  - tytuł Honorowy Przyjaciel Miasta Kalisza został nadany: Ewie Marii Andrzejewskiej, Jackowi Kasprzakowi, Mieczysławowi Machowiczowi, Jolancie Nowińskiej, Elżbiecie Świtaj, Robertowi Kucińskiemu.
  Uroczystość uświetnił występ Barbary Wypych oraz muzyków z Filharmonii Kaliskiej.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.