AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

SAMORZĄD. W czwartek wybory do Rad Osiedlowych. Głosujmy!

DATA: 11 września 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  W czwartek wybierzemy nowe władze osiedli i sołectw, które będą przez najbliższe pięć lat reprezentować interesy lokalnej społeczności wobec prezydenta i rady miasta, a także wobec jednostek, instytucji czy stowarzyszeń działających na terenie osiedla.

  Za pośrednictwem rad osiedlowych i sołectw mieszkańcy mogą między innymi:
  - opiniować sprawy dotyczące funkcjonowania komunalnej infrastruktury technicznej, rozwiązań komunikacyjnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  - inicjować i organizować działania mające na celu zaspokajanie lokalnych potrzeb w zakresie porządku publicznego, ochrony środowiska i poprawy warunków życia,
  - współuczestniczyć w tworzeniu budżetu Kalisza w części dotyczącej osiedla.

  Każdy mieszkaniec, który chciałby zostać radnym osiedlowym, sołtysem lub członkiem rady sołeckiej, może zgłosić swoją kandydaturę podczas czwartkowego zebrania wyborczego.

  - Rada osiedla czy sołectwo to doskonałe pole do działania dla mieszkańców cieszących się społecznym zaufaniem, którzy chcą zrobić coś nie tylko dla siebie, ale i dla lokalnej społeczności. Warto zaangażować się w prace na rzecz swojej najbliższej okolicy, dlatego zachęcam do kandydowania - mówi prezydent Krystian Kinastowski, który również był radnym osiedlowym.

  Rada wybierana jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez pełnoletnich mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania, zamieszkujących na jego terenie.

  Głosować można tylko osobiście.

  Mieszkańcy uczestniczący w zebraniu wyborczym podpisują listę obecności i okazują dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość. W razie braku dokumentu można powołać się  na świadectwo dwóch wiarygodnych osób, co do potwierdzenia tożsamości i praw wyborczych.

  Mieszkańcy na zebraniu wyborczym zgłaszają kandydatów na członków Rady dokonując ich prezentacji. Każda zgłoszonaosoba musi być obecna na zebraniu i wyrazić zgodę na kandydowanie.

  Radę Osiedla tworzy 15 członków. W skład rad sołeckich wchodzi następująca ilość członków:
  1) Sołectwa Dobrzec – 7 osób,
  2) Sołectwa Sulisławice – 9 osób,
  3) Sołectwa Sulisławice Kolonia – 5 osób.

  Mieszkańcy osiedla oddają głos na jednego lub więcej kandydatów, maksymalnie 15.

  Mieszkańcy sołectwa najpierw oddają głos na jednego kandydata na sołtysa. W oddzielnym głosowaniu wybierają członków rady sołeckiej, oddając głos maksymalnie na 7 (sołectwo Dobrzec), 9 (sołectwo Sulisławice) lub 5 (sołectwo Sulisławice Kolonia) osób.

  Wybory do wszystkich kaliskich rad osiedli i sołeckich odbędą się w jednym dniu, ale w różnych godzinach i lokalizacjach:

  Os. Asnyka - godz. 17:00, Klub osiedlowy, ul. Marii Konopnickiej 2-4;
  Os. Chmielnik - godz. 18:00, Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego, ul. Pomorska 7;
  Os. Czaszki - godz. 17:00, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Cegielniana 6;
  Os. Dobro - godz. 18:00, Sala OSP, ul. Biskupicka 21;
  Os. Dobrzec P oraz Dobrzec W - godz. 17:00, Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b;
  Os. Kaliniec - godz. 17:00, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej,
  ul. Polna 17;
  Os. Korczak - godz. 18:00, Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza,
  ul. Robotnicza 5;
  Os. Majków - godz. 19:00, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II,
  ul. Tuwima 4;
  Os. Ogrody - godz. 17:30, Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego, ul. Długosza 14;
  Os. Piskorzewie - godz. 18:00, Siedziba Rady Osiedla, ul. Złota 35;
  Os. Piwonice - godz. 17:00, Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Józefa Piłsudskiego, ul. Wykopaliskowa 45;
  Os. Rajsków - godz. 17:00, Dom prywatny, ul. Kowalska 19;
  Os. Rogatka - godz. 17:00, Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru,
  ul. Wąska 13;
  Os. Rypinek - godz. 17:30, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4,
  ul. Kordeckiego 34;
  Os. Serbinów - godz. 16:00, Klub osiedlowy, ul. Serbinowska 25;
  Os. Szczypiorno - godz. 18:00, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, ul. 25 Pułku Artylerii  4-8;
  Os. Śródmieście I - godz. 18:00, Sala Recepcyjna Ratusza, Główny Rynek 20;
  Os. Śródmieście II - godz. 18:00, Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, ul. Fabryczna 13/15;
  Os. Tyniec - godz. 17:00, Szkoła  Podstawowa Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej, ul. Żwirki i Wigury 13;
  Os. Widok - godz. 18:00, Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Władysława Broniewskiego, ul. Mickiewicza 11;
  Os. Winiary - godz. 17:00, Budynek Caritas, ul. Podleśna;
  Os. Zagorzynek - godz. 17:00, Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Konopnickiej,
  ul. Karpacka 3;
  Sołectwo Dobrzec - godz. 18:00, Świetlica, ul. Św. Michała 91;
  Sołectwo Sulisławice - godz. 18:30, Sala OSP, ul. Sulisławicka 106;
  Sołectwo Sulisławice Kolonia - godz. 18:00, Dom sołtysa – Zofii Kaczmarek.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.