AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

BŁACHOWICZ: Powołać komisję ws. dziurelli

DATA: 15 września 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Kaliski historyk i regionalista Maciej Błachowicz w liście otwartym apeluje do prezydenta Krystiana Kinastowskiego o powołanie specjalnej komisji ws. kaliskiej "dziurelli".

  Zwracam się do Pana z wielką prośbą o powołanie interdyscyplinarnej komisji z udziałem specjalistów z listy rzeczoznawców Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu wypracowania  rozwiązań dla odkrytego na rynku obiektu archeologicznego identyfikowanego jako osiemnastowieczna rząpia. Pragnę przypomnieć, że o powołanie takiej komisji wnioskował do Prezydenta Kalisza kierownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Kaliszu (pismo 24 lipca 2017 roku). Jednak wniosek ten nie został jak do tej pory uwzględniony. Fakt ten został podkreślony w piśmie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pismo w załączniku).

   

  UZASADNIENIE

  Pomysł ekspozycji obiektu budzi olbrzymie kontrowersje zarówno wśród wielu mieszkańców Kalisza jak i wielu osób zajmujących się historią urbanistyki i architektury Kalisza. Mamy prawo być zaniepokojeni i nie mieć zaufania, ze względu na wieloletnie doświadczenie psucia przestrzeni architektonicznej miasta.  Moim skromnym zdaniem, można mówić wręcz o długiej tradycji niszczenia miasta.  Przykładami są kontrowersyjne wycinki drzew jak i barbarzyńska próba poprawiania pomnika Adama Asnyka, dzieła wybitnego, choć trudnego w odbiorze rzeźbiarza Jarnuszkiewicza. Sama konieczność obecnej przebudowy rynku jest wynikiem popsucia jego przestrzeni w latach 80 XX wieku.

  Z perspektywy specjalistycznej trzeba zauważyć, że dotychczas uwzględniano wyłącznie głos autorytetów archeologicznych (prof. dr hab.  Hanna Koćka Krenz, dr hab. Urszula Sowina). Nikt wykształcony, nie podważa opinii o wartości znaleziska archeologicznego, jednak rynek w Kaliszu nie jest li wyłącznie przestrzenią archeologiczną ale przede wszystkim ukształtowaną historycznie przestrzenią architektoniczną i urbanistyczną. Dziełem architektury o wartości ponadregionalnej. Dlatego konieczne jest uwzględnienie spojrzenia autorytetów z dziedziny historii sztuki najlepiej o specjalności architektura dwudziestolecia międzywojennego i historyzująca (rynek w obecnej postaci powstał w tym okresie i reprezentuje ten typ architektury). To nie tylko błąd poprzedniego Prezydenta ale wręcz brak szacunku dla wielu osób zajmujących się historią Kalisza, jego architektury i urbanistyki. Podobnie można mówić o braku szacunku da społeczeństwa, gdyż jeśli jakaś sprawa budzi tak duże kontrowersje, należy dopełnić wszelkich możliwych starań aby ją wyjaśnić. Jak doskonale Pan Prezydent wie, nie jest to głos pojedynczej osoby, jak to się dziś sprytnie szufladkuje „oszołoma”, ale całego szeregu osób, w tym z dużym dorobkiem historycznym bo przecież taki dorobek posiadam nie tylko ja ale również Anna Tabaka, czy Makary Górzyński. Konieczność spojrzenia z perspektywy historii sztuki potwierdza wspomniane pismo WUOZ Delegatura w Kaliszu, zaznaczając, że celem interdyscyplinarnej komisji jest wypracowanie jak najkorzystniejszych dla obiektu rozwiązań również ze względów społecznych, podkreślających zabytkowy charakter miejsca – zarówno odkrytych reliktów z XVIII w., jak i założenia urbanistycznego z lat 20 XX wieku.  

  Muszę jednocześnie zauważyć, że powołanie wspomnianej interdyscyplinarnej komisji nie jest przeszkodą dla trwającego konkursu SARP. W świetle regulaminu konkursu zwycięzca musi uwzględnić zalecenia pokonkursowe, sam zaś projekt końcowy musi uzyskać akceptację WUOZ Delegatura w Kaliszu. Nic więc nie stoi na formalnej przeszkodzie aby zalecenia interdyscyplinarnej komisji uwzględnić na etapie pokonkursowym.

   

  Maciej Błachowicz

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.