AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

EDUKACJA. WPA rozpoczyna nowy rok akademicki

DATA: 7 października 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Wykładowcy i studenci Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęli nowy rok akademicki 2019/2020.

  Gości zebranych w auli im. prof. Jerzego Rubińskiego powitał prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz, dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. 

  Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, prorektor UAM w Poznaniu podsumował minione dwanaście miesięcy - sukcesy pracowników oraz przedsięwzięcia podejmowane na rzecz rozwoju uczelni.

  W inauguracji roku akademickiego udział wzięli przedstawiciele Miasta Kalisza: Janusz Pęcherz, przewodniczący Rady Miasta, wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, kaliscy radni, przedstawiciele władz wojewódzkich, gminnych, powiatowych, wykładowcy i studenci WPA, reprezentanci służb mundurowych, środowisk naukowych i duchowieństwa.

  Immatrykulacji studentów pierwszego roku dokonali prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas oraz dr Katarzyna Piątkowska-Pinczewska, prodziekan ds. studenckich WPA w Kaliszu.

  Wykład inauguracyjny pt. „Etos akademicki a kultura osobista studenta w procesie stawania się istotą ludzką” wygłosił prof. UAM dra hab. Mariusz Dembiński.

  (red)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.