AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

OŚWIADCZENIE. Poseł Jan Mosiński w sprawie przekształcenia kaliskiej PWSZ w Akademię Kaliską

DATA: 18 października 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Poseł dr Jan Mosiński

  W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi losów poselskiego projektu ustawy przekształcającej dotychczasową PWSZ w Kaliszu w uczelnię akademicką, niniejszym pragnę zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów. Procesem legislacyjnym zajmowali się: p.p. Witold Czarnecki - poseł sprawozdawca, Jan Dziedziczak - reprezentujący grupę posłów i ja, którego zadaniem było przygotowanie stanowiska do projektu ustawy i przedstawienie go w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

  Niezależnie od decyzji, na mocy której wycofano projekt z porządku obrad Sejmu, chcę oświadczyć, że w dalszym ciągu podtrzymuję swoje stanowisko dotyczące przekształcenia PWSZ w Akademię Kaliską, podkreślając, że jestem za jej przekształceniem. Pytanie dlaczego zdjęto punkt z porządku obrad należy raczej kierować do ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, gdyż projekt poselski był znany od wielu miesięcy i nie wzbudzał sprzeciwu, co w swojej wypowiedzi potwierdził Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Jarosław Gowin podczas pobytu w Kaliszu, w sierpniu br.

  Jestem przekonany, że w nowej IX kadencji Sejmu RP temat powołania Akademii Kaliskiej będzie kontynuowany na bazie dotychczasowego projektu, a najbliższe dni pozwolą na wyjaśnienie powodów wycofania tego projektu, czemu może służyć złożone przeze mnie zapytanie poselskie adresowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przesłałem w dniu 16 października.

  W związku z sytuacją, jaka zaistniała, niepokoić musi jedno, a mianowicie hipokryzja posła Platformy Obywatelskiej Mariusza Witczaka, który nagle przypomniał sobie, że jest coś takiego jak prowadzone prace legislacyjne nad przekształceniem PWSZ w Akademię Kaliską. W tym miejscu muszę poinformować, że poseł Witczak nie był obecny na sali obrad kiedy odbywała się debata nad sprawozdaniem komisji. Ale to nie jest jedyny zarzut. Wspominam o tym, gdyż warto spojrzeć na aktywność, a raczej totalny jej brak ze strony posła Witczaka w przedmiotowej sprawie.

  W związku z powyższym za pośrednictwem niniejszego oświadczenia zwracam się do Mariusza Witczaka, aby przedstawił opinii publicznej, jakie działania podejmował wcześniej jako poseł obozu władzy? Jakie wreszcie inicjatywy były jego udziałem w trakcie VIII kadencji Sejmu w latach 2015-2019 kiedy był posłem opozycji? Ze swej strony mogę powiedzieć, że w zakreślonym okresie czasu poseł Witczak nie zgłaszał żadnej inicjatywy poselskiej w przedmiotowej sprawie. W ramach swoich wystąpień, których w trakcie VII kadencji Sejmu wygłosił raptem 34. Żadna z nich nie dotyczyła uczelni kaliskiej. Podobnie było podczas ostatniej VIII kadencji Sejmu (2015-2019).

  Dlatego, mając na względzie ostatnie wypowiedzi posła Mariusza Witczaka zwracam się o to, aby zapoznał opinię publiczną z efektami swoich dokonań.

  dr Jan Mosiński, Poseł na Sejm RP

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.