AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRACA. Najnowsze oferty z Kalisza i regionu

DATA: 19 listopada 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Aktualne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

  Giełda pracy z dnia 19.11.2019


  1. Szkoła Podstawowa w Żydowie, tel. 62 761 36 88
  zatrudni: Nauczyciela języka niemieckiego
  Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, uprawnienia pedagogiczne, zaawansowana znajomość języka niemieckiego. Wymiar czasu pracy 2/18h.

   

  2. Spółka w Legnicy tel. 669 667 782
  zatrudni: Wartowników
  Wymagania: Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie o niekaralności. Praca w Kaliszu.

   

  3. Agencja zatrudnienia w Kaliszu, tel. 603 711 154, 724 341 009, e-mail: kalisz@hrworkforce.pl zatrudni do: Czynności pomocniczych na produkcji. Wymagania: Wykształcenie podstawowe, dyspozycyjność, chęci do pracy. Umowa zlecenie + premia za obecność.

   

  4. Firma w Kaliszu, email: rekrutacja@omegalogistic.pl
  zatrudni: Pracownika administracyjno – biurowego
  Wymagania: Wykształcenie wyższe, umiejętność pracy na dużej ilości dokumentów,  znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (poziom A2), min. 2 lata doświadczenia w biurze w firmie prywatnej, biegła znajomość obsługi komputera, znajomość podstaw księgowości.

   

  5. Bar Gastronomiczny w Kaliszu, tel. 796 322 343
  zatrudni: Kucharza kuchni orientalnej
  Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodzie kucharz, książeczka sanepidu, znajomość i umiejętność gotowania potraw orientalnych, mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.

   

  6. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, tel. 691 714 002
  Zatrudni: Opiekuna medycznego / środowiskowego / pielęgniarkę / położną Wymagania: Wykształcenie o kierunku: pielęgniarstwo, opiekunka środowiskowa, opiekunka DPS, opiekunka medyczna, asystent osoby niepełnosprawnej, położona. Umowa zlecenie.

   

  7. DDPS w Kaliszu, tel. 62 753-57-78, e-mail: ddps.kalisz@wp.pl
  zatrudni: Terapeutę. Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe dla pomocy społecznej lub inne wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na stanowisku. Kwalifikacje uzupełniające - specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej - mile widziana, kompleksowa wiedza z zakresu spraw wykonywanych na zajmowanym stanowisku pracy, znajomość ustawy dotyczącej spraw seniorów i pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych o ochronie danych osobowych oraz wiedza informatyczna. Kreatywność, obowiązkowość, terminowość, dyspozycyjność, empatia. Łatwość nawiązywania kontaktów, profesjonalizm w działaniu, umiejętność słuchania, wysławiania się oraz wypowiadania na piśmie, zaangażowanie we współpracę z innymi instytucjami, samodzielność. Umiejętność stosowania i interpretacji wewnętrznej aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących sprawy na zajmowanym stanowisku, inicjatywa i umiejętność wprowadzania zmian, umiejętność organizacji pracy na własnym stanowisku, umiejętność pracy w zespole i kierowanie nim, umiejętności negocjacyjne i rozwiązywanie konfliktów, dobra znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. B, umiejętności informatyczne.

   

  8. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,  ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. 62 764 63 30 w. 124, e-mail:rekrutacja@gios.gov.pl
  zatrudni: Referendarza ds. pobierania próbek i wykonywania pomiarów terenowych w Centralnym Laboratorium Badawczym, Oddział w Poznaniu, Pracownia w Kaliszu.
  Wymagania: Wykształcenie wyższe na kierunkach: chemia, fizyka, ochrona środowiska, geologia, technologia, biologia, geografia, znajomość technik pomiarowych oraz obsługi sprzętu pomiarowego, znajomość systemu zarządzania wg. PN-EN ISO/IEC 17025, posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego. Ogólna wiedza z zakresu chemii i technik pomiarowych, znajomość Prawa ochrony środowiska, znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, prawo jazdy kat B, znajomość j. angielskiego B1, znajomość obsługi komputera programu MS Office, doświadczenie zawodowe min. 1 rok w laboratorium w danym obszarze. Życiorys i list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, kopia prawa jazdy kat. B, oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
  Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego, Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego B1 Dokumenty należy złożyć do: 26.11.2019. Decyduje data: wpływu oferty do urzędu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54/  00-922 Warszawa z dopiskiem:189/CLB/Kalisz 2019/  Dokumenty można składać osobiście adres powyżej, w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) lub poczty elektroniczne e - mail: rekrutacja@gios.gov.pl
  W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń.

  9. Stacja paliw w Kaliszu ( ORLEN), tel. 693 046 601
  zatrudni: Pracowników obsługi klienta w sklepie
  Wymagania: Mile widziana książeczka sanepidu.

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.