AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KONFERENCJA. O odnawialnych źródłach energii

DATA: 29 listopada 2019 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Konferencja odbyła się w Liskowie. Fot. Starostwo Powiatowe.

  W Regionalnym Centrum Informacyjno-Doradczym Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie odbyła się konferencja „Odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju Powiatu Kaliskiego”. 

   

  Wydarzenie zostało zorganizowane przez Powiat Kaliski, Zespół Szkół nr 1 w Liskowie oraz Regionalne Centrum Informacyjno-Doradcze Odnawialnych Źródeł Energii w Liskowie. Imprezie patronował Starosta Kaliski, Krzysztof Nosal. Konferencja rozpoczęła się od rozważań dotyczących rozwoju energii odnawialnej, a przede wszystkim od kierunków i perspektyw związanych z odnawialnymi źródłami energii. - Konferencja powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie w naszym regionie wynikające z inwestycji i szans pozyskania na te inwestycje dofinansowań dla mieszkańców. To spotkanie ukazywało szanse mieszkańcom naszego powiatu jakie są aktualnie szanse na tanie wyremontowanie domu, dostosowanie do norm ekologicznych, nie tylko ze swoich pieniędzy, ale również ze środków unijnych - tłumaczy Damian Michalak z Biura Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Kaliszu i jednocześnie główny organizator konferencji.

  W Regionalnym Centrum Informacyjno-Doradczym Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół nr 1 w Liskowie bardzo dużo mówiono o dofinansowaniach, które są możliwe do uzyskania przez mieszkańców powiatu kaliskiego, planujących wdrożyć w swoich gospodarstwach rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii. Skupiono się na rozwiązaniach towarzyszących trzem programom „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” i „Agroenergia”. - Ta konferencja była prowadzona m.in. przez doradców energetycznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. To osoby, które na co dzień przyjmują wnioski, doradzają, mają dogłębną wiedzę na temat dofinansowań i są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Chcieliśmy dać szanse mieszkańcom powiatu by mogli spotkać się z tak dobrze przygotowanymi doradcami. Dzięki temu można było dowiedzieć się jak otrzymać dodatkowe środki finansowe i przeznaczyć je na poprawienie warunków swojego bytu - mówi Damian Michalak.

  Na zakończenie konferencji odbył się pokaz przygotowany przez firmę Asket z Poznania, który dotyczył przewoźnej linii BIOMASSER wytwarzającej brykiet, który można wykorzystać jako materiał opałowy. - Największą atrakcją na sam koniec konferencji był pokaz firmy Asket z Poznania. Ta firma przerabia odpad - słomę z pól na celne paliwo tzw. złoty węgiel. Przerabia biomasę na brykiet, który można spalić zgodnie z wytycznymi i wszystkimi normami środowiskowymi - kończy Michalak.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.