AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Jakie są skutki wykonania umowy poręczenia?

  - Czym jest poręczenie, jakie prawa i obowiązki wynikają z umowy poręczenia pożyczki - pisze kaliski adwokat Krzysztof Liberda.

  „Panie Mecenasie, jakiś czas temu poręczyłam umowę pożyczki, którą zawarł mój syn. Niestety, nie spłacał on jej w terminie, dlatego pożyczkodawca zwrócił się do mnie z wezwaniem do zwrotu pożyczonej kwoty, którą oczywiście mu oddałam. Zastanawiam się jednak, czy mogę w jakiś sposób odzyskać te pieniądze?” – pisze p. Janina.

  Pani Janino, chcąc odpowiedzieć na Pani pytanie, w pierwszej kolejności musimy wyjaśnić, czym jest poręczenie. Zgodnie z definicją kodeksową, umową poręczenia jest umowa, w której poręczyciel (Pani) zobowiązuje się do wykonania zobowiązania (zwrotu pożyczki) na wypadek, gdyby dłużnik (syn) tego zobowiązania nie wykonał. W obrocie gospodarczym poręczenie stanowi jeden z najczęstszych sposobów na zabezpieczenie się na wypadek niemożności uzyskania świadczenia od dłużnika związanego z inną umową, w naszym przypadku pożyczką. Nie znam dokładnej treści umowy łączącej Państwa, jednak zakładam, że zobowiązała się Pani do poręczenia za cały dług wynikający z umowy pożyczki. W takiej sytuacji, gdy Pani syn zaprzestał spłacania udzielonej pożyczki, pożyczkodawca zwrócił się do Pani z wezwaniem do zapłaty pozostałej kwoty. Rozwiązanie takie jest oczywiście znacznie szybsze i tańsze, niż wkraczanie od razu na drogę sądową przeciwko synowi z uwagi na wiążące się z tymi koszty oraz czas oczekiwania na wyrok w sprawie. Mając świadomość istnienia swojego zobowiązania i fakt, że dysponowała Pani odpowiednimi środkami pieniężnymi, dokonała Pani spłaty.

  Przechodząc już bezpośrednio do Pani pytania, pragnę poinformować, że z momentem uregulowania zaległości pożyczkowych swojego syna, wstąpiła Pani w prawa wierzyciela (pożyczkodawcy), zgodnie z art. 518 kodeksu cywilnego.  Oznacza to, że teraz to Pani, z mocy prawa (nie potrzeba do tego żadnej dodatkowej umowy) może domagać się zwrotu wszystkich uregulowanych należności za syna. Innymi słowy, dług wcale nie wygasł – zmieniła się jedynie osoba, która może domagać się od pożyczkobiorcy rozliczenia. Jedynym pytaniem, na które musi sobie Pani odpowiedzieć jest czy chce Pani żądać od syna zwrotu tych pieniędzy oraz czy syn jest osobą wypłacalną. Jeśli na oba pytania odpowiedziała Pani twierdząco, sugeruję w pierwszej kolejności skierowanie wezwania do zapłaty, a następnie, w przypadku jego nieskuteczności skierowanie sprawy na drogę sądową. Aby wykazać zasadność swojego powództwa musi Pani udowodnić przede wszystkim fakt dokonania poręczenia (najlepiej umową kredytową) oraz spełnienie świadczenia za dłużnika (potwierdzenie przelewu, ewentualnie pokwitowanie wpłaty).

  Ostatnią kwestią, którą chciałbym poruszyć jest sytuacja związana z kolejnością zaspokajania wierzycieli. Jeśli doszło do sytuacji, w której spłaciła Pani część długu syna, jednak pozostało coś jeszcze do spłaty na rzecz pożyczkodawcy, wszystkie wpłaty dłużnika w pierwszej kolejności będą zaliczane na rachunek pierwotnego pożyczkodawcy. Dopiero gdy umowa pożyczki zostanie wykonana w całości, będzie Pani mogła dochodzić zwrotu zapłaconej kwoty pożyczki.

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.