AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

W MIEŚCIE. Do woja marsz!

DATA: 23 stycznia 2020 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Wojskowa kwalifikacja w Kaliszu rozpocznie się 3 lutego. Fot. WKU.

  3 lutego rozpocznie się tegoroczna kwalifikacja wojskowa w Kaliszu.

  Według danych do tegorocznej kwalifikacji wojskowej wezwanych zostanie 523 mieszkańców Kalisza, w tym 9 kobiet. Kwalifikacja wojskowa prowadzona będzie w przychodni przy ul. Śródmiejskiej 34 (wejście A, 3. piętro, godz. 7:00-15:00). 

  Kwalifikacja wojskowa potrwa do 5 marca. Mają się na niej stawić mężczyźni urodzeni w 2001 roku. Kwalifikacja dotyczy także mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, nieposiadających kategorii zdolności do czynnej służby, osoby urodzone w latach 1999-2000 uznane za czasowo niezdolne do służby z uwagi na stan zdrowia, kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby lub kończące w roku akademickim 2019/2020 naukę prowadzącą do ich uzyskania, pełnoletni ochotnicy, którzy zgłosili się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24. rok życia, jeśli nie posiadają kategorii zdolności do czynnej służby. Co istotne, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej zobowiązane są stawić się do niej także jeśli nie otrzymały wezwania. 

  (nel)

  Kwalifikacja wojskowa polega na wykonaniu 6 czynności:
  1. sprawdzeniu tożsamości osoby, która się na nią stawiła,
  2. sprawdzenia stanu zdrowia i nadaniu określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. założeniu lub uaktualnieniu ewidencji wojskowej,
  4. wydaniu wojskowych dokumentów osobistych,
  5. przeniesieniu osób, które stawiły się do kwalifikacji, do rezerwy i wydaniu zaświadczenia o uregulowaniu stosunku do służby wojskowej,

  6. przygotowaniu rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
   
  Wszelkie informacje dotyczących kwalifikacji można zasięgnąć pod nr tel.: 603 887 960.

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.