AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

INWESTYCJE. Nowa ,,droga bobrowa''

DATA: 23 stycznia 2020 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Uroczyste otwarcie nowej drogi Zbiersk-Dzierzbin.

  Prawie 5 mln zł. kosztowała modernizacja drogi powiatowej ze Zbierska do Dzierzbina w powiecie kaliskim. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło wczoraj.

  Dzięki dofinansowaniu prac przez wojewodę wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.371.727 zł., przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Kaliszu sumą 2.365.053 zł. oraz gmin Mycielin i Stawiszyn udało się przebudować odcinek o długości niespełna 9 km. Wartość całej inwestycji wyniosła prawie 5 milionów zł. - Dziękuję panu Wojewodzie, panu Staroście za tak wydatną pomoc w przebudowie tej jakże ważnej drogi. Jest to przykład współpracy rządu z samorządem. Jestem przekonana, że dalsza współpraca z wojewodą Łukaszem Mikołajczykiem i starostą kaliskim, Krzysztofem Nosalem będzie układała się bardzo dobrze - powiedziała Żaneta Lasiecka-Stodolna, p.o. burmistrza Stawiszyna. 

  Droga powiatowa ze Zbierska do Dzierzbina, zwana inaczej ,,drogą bobrową'', jest jedną z najważniejszych dróg na terenie Powiatu Kaliskiego, która stanowi oś komunikacyjną z sąsiadującymi powiatami. Przebudowa drogi, która rozpoczęła się w październiku 2019 r. zakładała m.in. poszerzenie jezdni, wykonanie nowej podbudowy z zabezpieczeniem przed ponowną dewastacją, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, remont obiektu mostowego, budowę 4 przystanków oraz montaż tablicy informującej o prędkości pojazdu.

  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.