AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PSYCHOLOGIA. Czym się różni wizyta u psychologa od rozmowy z przyjacielem?

  Czym się różni wizyta u psychologa od rozmowy z przyjacielem? To częsty dylemat i nierzadkie pytanie, stawiane przez klientów gabinetów psychologicznych.

  Klienci psychologa lub psychoterapeuty dowiadują się w trakcie pierwszego spotkania, że cały proces pomocy będzie się opierał na rozmowie. W zależności od uznawanej przez specjalistę metody oraz od zapotrzebowania klienta, rozmowy te mogą się różnić. Są takie, w których specjalista mówi bardzo niewiele, nie proponuje tematów i nie daje rad. Są takie, w których temat i plan rozmów są uzgadniane i przestrzegane, czasem z dodatkiem zadań do wykonania między spotkaniami. Są takie, w których specjalista wyjaśnia i omawia, dzieli się swoimi odczuciami, pyta i odpowiada na pytania, czasem także o sobie. Jedno jest wspólne – to zawsze jest rozmowa dwóch osób.  „Skoro tak, to może lepiej porozmawiać z przyjacielem? Już mnie zna, pogada dłużej i nie skazuje za spotkanie…” To częsty dylemat i nierzadkie pytanie, stawiane przez klientów.

  Dlaczego zatem psycholog?

  • Psycholog  (psychoterapeuta) ma odpowiednie wykształcenie teoretyczne, przeszkolenie praktyczne i doświadczenie w obszarze funkcjonowania psychiki. Dzięki swojej wiedzy i praktyce potrafi rozpoznawać nieadaptacyjne mechanizmy u swoich klientów, a także  ścieżki ich powstawania.

  Ponieważ owo rozpoznawanie możliwe jest wyłącznie dzięki poznaniu szczegółów z życia, a także stylu funkcjonowania, wartości i sposobu myślenia każdego człowieka z osobna, psycholog (psychoterapeuta) ma umiejętność słuchania z niezbędną otwartością oraz chęcią poznania i rozumienia rozmówcy.  

  • Psycholog (psychoterapeuta) potrafi otwierać nowe ścieżki myślenia i autorefleksji – w kliencie i sobie samym.
  • Psycholog (psychoterapeuta) jest obiektywny i zawsze skupiony na kliencie. W każdej rozmowie, koncentruje się na potrzebach, emocjach i myślach klienta, bez odnoszenia się do własnego systemu wartości. Dzięki temu podczas spotkania pojawia się przestrzeń na odkrywanie i pokazywanie siebie bez lęku przed oceną.
  • Psycholog (psychoterapeuta) ma jasno zdefiniowane granice:  jest dostępny w określonym miejscu i umówionym czasie, w celu pomagania przez słuchanie, poznawanie, rozumienie klienta, za uzgodnioną opłatę. Odpłatność zwykle zwiększa motywację klienta do własnej pracy nad zmianą.
  • Psycholog (psychoterapeuta) zachowuje bezwzględną poufność zarówno treści rozmów, jak i samego faktu korzystania z jego wsparcia  Spotykając Cię na ulicy nie ukłoni się pierwszy, szanując twoje prawo do zachowania w tajemnicy sięgania po pomoc.

  Psycholog czy psychoterapeuta nie konkuruje z przyjacielem. Pomoc psychologiczna nie jest i nie zastąpi specyficznego, niezbędnego wsparcia, jakim są relacje przyjacielskie czy rodzinne. Ważne jest utrzymywanie w równowadze różnych form wsparcia społecznego.

   

   

  OŚRODEK POMOCY

  I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ

  GÓRNOŚLĄSKA 10

  62-800 Kalisz, ul. Górnośląska 10

  te. 62 751 19 82

  gornoslaska10.pl

  facebook.com/gornoslaska10

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.