AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

  - Panie Mecenasie, w poprzednim artykule jako jedną z konsekwencji powstania separacji prawnej i rozwodu wymienił Pan powstanie obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami. Czy mógłby Pan nieco przybliżyć ten temat? - pisze p. Julian.

  Obowiązek alimentacyjny, najprościej rzecz ujmując, jest to obowiązek świadczenia (najczęściej pieniężnego, jednak możliwe jest również świadczenie w innych formach np. opieka nad osobą jej potrzebującą) przez jedną osobę (dłużnika alimentacyjnego) na rzecz innej osoby, zwanej uprawnionym. Niewątpliwie, najczęściej spotykaną formą alimentów jest świadczenie pieniężne rodzica na rzecz dziecka.
   
  Polskie prawo przewiduje jednak inne formy świadczeń alimentacyjnych. Opisując poniższe sytuacje posłużę się przykładem rozwiedzionych małżonków, jednak sytuacja ta wygląda analogicznie w przypadku osób, wobec których sąd orzekł separację.
  Odnosząc się do obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami, kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwie formy obowiązku alimentacyjnego: „łagodną” oraz „obostrzoną”. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, w której jeden z małżonków znalazł się w niedostatku. Okoliczność ta ma charakter obiektywny, ponieważ w tym przypadku obowiązek alimentacyjny ma na celu zaspokojenie wyłącznie podstawowych potrzeb życiowych byłego małżonka. Ponadto, małżonek domagający się alimentów w tej formie nie może zostać uznany za wyłącznie winnego rozpadu związku małżeńskiego
   
  Forma „obostrzona” dotyczy sytuacji, w której dochodzi do „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka”. Okoliczność ta, w przeciwieństwie do niedostatku, ma charakter subiektywny. Z pewnością osoba taka może zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe, jednak w tym wypadku chodzi o to, że rozwiedziony małżonek nie może pozwolić sobie na coś więcej, co było możliwe w trakcie trwania małżeństwa. Oczywiście, jest to kwestia bardzo indywidualna. Ponadto, aby możliwym było zasądzenie tego typu alimentów, konieczne jest, aby dłużnik alimentacyjny został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego
   
  Podsumowując, należy mieć na względzie, że sam fakt otrzymania rozwodu, czy też separacji nie oznacza, że każdy z małżonków rozejdzie się w swoją stronę, a jedynym elementem łączącym mogą być wspólne dzieci, które należy utrzymywać. Nawet pomimo zakończenia małżeństwa istnieje szansa, że były małżonek może domagać się od byłego współmałżonka świadczeń na swoją rzecz.  
   
   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.