AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

EDUKACJA. Bony na studia dla uczniów szkół w powiecie kaliskim

DATA: 22 maja 2020 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Od lewej: starosta Krzysztof Nosal, Magdalena Górska i wicestarosta Zbigniew Słodowy. Fot. Powiat Kaliski.

  Dwa bony o wartości 15 tys. zł. każdy przekazała na ręce Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz Wicestarosty Kaliskiego Zbigniewa Słodowego, Magdalena Górska - Założycielka Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu.

  Z bonów mogą skorzystać absolwenci szkół powiatowych w Liskowie i Opatówku. Tym, którzy zdecydują się na naukę w tej szkole, opłacone zostanie czesne za 3 lata studiów. - W tym roku przeznaczamy ponad milion złotych na studia dla zdolnej młodzieży, fundując 70 stypendiów po 15 tysięcy złotych - mówi Magdalena Górska, założycielka Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. - Chcemy, by młodzież Wielkopolski miała równe szanse, dlatego równomiernie przekazujemy stypendia mieszkańcom różnych miejscowości. Stypendia przekazujemy na ręce starosty kaliskiego. Każdy powiat otrzymuje od nas dwa takie stypendia. Dzięki tym pieniądzom młody człowiek będzie miał sfinansowane trzy lata studiów. Liczymy, że dzięki temu wsparciu młodzież nie będzie musiała rezygnować ze swoich marzeń i planów na przyszłość. Pomoc ta będzie naszym wkładem w rozwój naszego regionu.

  Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to nowoczesna uczelnia z tradycjami sięgającymi ćwierć wieku. Jest jedyną w Polsce uczelnią niepubliczną założoną przez ponad 100-letnią organizację samorządu gospodarczego. Jej misją jest kształcenie wyspecjalizowanych kadr.

  Uczelnia kształci na kierunkach, które wiążą się z tradycyjną nazwą, takie jak: ekonomia, rachunkowość i finanse, zarządzanie czy logistyka, ale również takie, które z historyczną nazwą uczelni mają niewiele wspólnego, jak bezpieczeństwo narodowe, turystyka i rekreacja, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna czy dziennikarstwo i komunikacja społeczna. 


  (nel)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.