AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów biletu za odwołany koncert?

  Mecenas Krzysztof Liberda

  - Czy można odzyskać pieniądze za odwołany koncert czy imprezę - pisze kaliski adwokat Krzysztof Liberda.

  „Panie Mecenasie, w najbliższym czasie miałem wybrać się na duży koncert, który z powodu koronawirusa został odwołany. Organizator wydarzenia oferuje mi voucher na kwotę stanowiącą równowartość biletu. Czy jest jakaś możliwość odzyskania gotówki?” – pyta czytelnik.

  Pytanie czytelnika stanowi kontynuację tematyki związanej ze skutkami koronawirusa. Jak widać, stan epidemii ogłoszony w Polsce spowodował powstanie wielu problemów prawnych dotyczących najróżniejszych płaszczyzn. Epidemia uderzyła w wiele branż, także w branżę kulturalną. Obecnie możliwym jest, aby wydarzenia kulturalne odbywały się, jednak koniecznym jest zachowanie rygoru sanitarnego. Sytuacja związana z dużymi koncertami stadionowymi/plenerowymi pozostaje natomiast bez zmian i nic nie wskazuje na to, aby w tym sezonie koncertowym uległa poprawie.

  Do przedstawionej przez Pana sytuacji wprost znajduje zastosowanie art. 15zp ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wspomniany przepis przewiduje dwojaki sposób rozwiązania sytuacji, w której wydarzenie kulturalne nie odbędzie się na skutek epidemii COVID-19. Pierwszym z nich jest zwrot wpłaconych przez klienta środków. Proszę mieć na względzie, że w tej sytuacji ustawodawca przewidział dla organizatora 180-dniowy termin zwrotu wskazanych środków. Takie działanie ma z pewnością na celu zapewnienie stabilizacji finansowej wspomnianym przedsiębiorcom. O ile z punktu widzenia jednej osoby koszt biletu może nie być znaczący, tak konieczność zwrotu środków za kilkanaście/kilkadziesiąt tysięcy odwołanych biletów może poważnie zachwiać stabilność finansową wielu podmiotów. Drugą możliwością jest zwrot uiszczonej kwoty na voucher do wykorzystania na poczet przyszłych wydarzeń organizowanych przez tego przedsiębiorcę. Taki sposób rozwiązania tej sytuacji może mieć miejsce wyłącznie, gdy klient wyrazi na niego zgodę. Zgodnie z treścią wspomnianego przepisu, voucher ten może być zrealizowany w terminie roku od dnia, w którym miało odbyć się odwołane wydarzenie. Oczywiście, aby w pełni zrekompensować poniesione wydatki, wysokość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona przez klienta.

  Podsumowując, oczywistym jest, że w sytuacji odwołania koncertu z powodu stanu epidemii, organizator w pierwszej chwili zaproponuje voucher – w takiej sytuacji ma on pewność, że pieniądze „zostaną” u niego nawet po ustaniu stanu epidemii. Proszę jednak pamiętać, że za każdym razem może Pan zażądać zwrotu wpłaconych środków. Pewną niedogodnością niewątpliwie jest termin zwrotu wynoszący 180 dni. Decyzja zawsze należy do klienta i to od niego zależy, czy wybierze rozliczenie w formie gotówkowej, czy też w formie vouchera.

   

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.