AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

PRAWO. W jakich sytuacjach sąd nie udzieli rozwodu?

  Mecenas Krzysztof Liberda

  O tym, kiedy sąd może odmówić udzielenia rozwodu pisze kaliski adwokat Krzysztof Liberda.

  „Panie Mecenasie, otrzymałam niedawno z sądu pozew o rozwód. Mąż stwierdził, że to definitywny koniec naszego małżeństwa, jednak ja nie chcę się rozwodzić. Czy są jakieś sposoby, aby sąd nie orzekł rozwodu?” – pyta czytelniczka

  W dzisiejszych czasach każdy z nas styka się z problematyką rozwodu. Nawet jeśli temat ten nie dotyczy nas bezpośrednio, to wśród krewnych bądź znajomych znajdzie się osoba, która przeszła postępowanie rozwodowe. Wydawać się może, że jeśli jedna osoba chce dokonać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, to uzyskanie go powinno być czystą formalnością. Zdarzają się jednak przypadki, w których to Sąd nie może orzec rozwiązania małżeństwa.

  Kwestie związane z rozwodem reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Aby uzyskać rozwód, pomiędzy małżonkami musi dojść do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Przez trwałość rozumiemy sytuację, w której małżonkowie nie widzą żadnych szans na „naprawienie” tego małżeństwa. Na marginesie należy podkreślić, że to właśnie przesłanka trwałości odróżnia rozwód od separacji. W obu przypadkach dochodzi do zupełnego rozkładu pożycia, jednak w przypadku separacji sytuacja ta nie ma charakteru trwałego. Innymi słowy, są nadzieje ku temu, aby pożycie małżeńskie udało się odbudować. Drugą przesłanką jest zupełność rozkładu pożycia. Sprowadza się ona do ustalenia, czy do rozkładu doszło na trzech płaszczyznach: emocjonalnej, fizycznej oraz gospodarczej. Pożycie emocjonalne oznacza uczucie miłości, przywiązania do danej osoby. Sfera fizyczna sprowadza się do pożycia małżeńskiego. Sfera gospodarcza natomiast dotyczy wspólnie prowadzonego gospodarstwa domowego. Podkreślenia wymaga, że aby mówić o dopuszczalności rozwodu, to wszystkie te przesłanki muszą wystąpić łącznie. Brak chociażby jednej przesłanki powoduje, że nie dochodzi do zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

  Pomimo spełnienia przesłanki trwałości i zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego, orzeczenie rozwodu może być niedopuszczalne. Zgodnie z art. 56 § 2 i § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód jest niedopuszczalny w sytuacji, gdyby wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, bądź orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Odnosząc się do przesłanki dobra wspólnych małoletnich dzieci należy wskazać, że na skutek rozwodu ich dobro zawsze zostanie w jakiś sposób naruszone. Trzeba mieć jednak na względzie, aby to naruszenie nie miało charakteru znacznego. Najczęściej przesłanka ta badana jest poprzez opinię Opiniodawczego Zespołu Sadowych Specjalistów. Jako przykład naruszenia zasad współżycia społecznego należy rozumieć sytuację, w której rozwodu żąda małżonek zobowiązany do opieki nad obłożnie chorym współmałżonkiem. Ostatnią przesłanką, która związana jest z niedopuszczalnością rozwodu jest sytuacja, w której żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Przykładowo, rozwodu nie może żądać małżonek, który w trakcie trwania małżeństwa dopuścił się zdrady małżonka, a teraz pragnie uzyskać rozwód celem sformalizowania swojego nowego związku. Taka sytuacja prowadziłaby do orzeczenia niedopuszczalności rozwodu. Jedynym sposobem na orzeczenie rozwodu w tej sytuacji byłoby uzyskanie zgody od małżonka, który nie jest winny rozkładowi pożycia małżeństwa albo wykazanie, że odmowa rozwodu jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

  Podsumowując, aby skutecznie bronić się przed orzeczeniem rozwodu, musi Pani udowodnić spełnienie jednej z trzech wyżej wskazanych przesłanek. O ile przesłanka związana z dobrem małoletnich dzieci małżonków jest w dużej mierze uzależniona od opinii biegłych, tak w przypadku dwóch pozostałych przesłanek to w Pani rękach będzie, czy przedstawione przez Panią argumenty przekonają sąd.  

   

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.