AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

ROCZNICE. 150 rocznica urodzin księdza Blizińskiego

DATA: 29 lipca 2020 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl
  Rocznicę urodzin ks. Blizińskiego uczciły władze gminy oraz powiatu a także mieszkańcy. Fot. Powiat Kaliski.

  Wczoraj minęła 150 rocznica urodzin księdza Wacława Blizińskiego, społecznika i spółdzielcy.

  Uroczyste obchody rozpoczęto od zapalenia zniczy na grobie prałata, następnie złożono kwiaty przy pomniku znajdującym się przed kościołem pw. Wszystkich Świętych w Liskowie. Na zaproszenie Wójt Gminy Lisków Marii Krawiec w uroczystościach wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele organizacji z terenu gminy Lisków oraz mieszkańcy. 

  Uczestnicy uroczystości odwiedzili również wystawę poświęconą księdzu prałatowi w Regionalnej Izbie Pamięci Gminy Lisków, a także mogli obejrzeć specjalnie przygotowany film o jego życiu i działalności.

  (nel)

   

  Sylwetka księdza Blizińskiego

  Ksiądz Wacław Bliziński to postać zasłużona dla spółdzielczości w Liskowie, dla wielkopolskiej kultury, historii, polityki i ekonomii. Do Liskowa pod Kaliszem przybył w 1900 roku, dzięki jego inicjatywom i pracy ta miejscowość zyskała miano wsi wzorowej. Do tego stopnia, że stała się w okresie dwudziestolecia międzywojennego miejscem licznych wycieczek z kraju, a nawet z zagranicy. Po przybyciu do Liskowa rozpoczął dzieło swojego życia. W 1902 r. utworzył pierwszą liskowską placówkę spółdzielczą - Spółkę Rolniczo-Handlową „Gospodarz”. Do 1914 r. z jego inicjatywy powstały kolejne instytucje, m.in. Kasa Drobnego Kredytu, Dom Ludowy i Szkoła Rolnicza, a w 1916 r. gimnazjum, przekształcone w 1921 r. w Seminarium Nauczycielskie.

  Po odzyskaniu niepodległości utworzył w Liskowie m.in. Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową, Zawodową Szkołę Żeńską, sierociniec, szpital, ośrodek zdrowia, straż ogniową, bibliotekę, teatr ludowy. Z jego inicjatywy ukazywało się też czasopismo „Liskowianin”. W okresie międzywojennym był m.in. posłem do Sejmu Ustawodawczego (1918-22), a od 1938 r. - z nominacji prezydenta Ignacego Mościckiego - senatorem. Pełnił wiele funkcji o charakterze samorządowym (m.in. marszałka Sejmiku Samorządowego w Poznaniu od 1938 r.). Zmarł w 1944 r. w Częstochowie, w 1947 r. jego prochy przeniesiono do Liskowa.

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.