AKTUALNOŚCI
GALERIE
MIEJSCA I LUDZIE

KADRY. Marcin Ferenc dyrektorem DPS-u

DATA: 30 lipca 2020 | AUTOR: Redakcja wkaliszu.pl

  Marcin Ferenc został nowym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

  Rozmowy z kandydatami odbyły się 28 lipca. Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący – Mateusz Podsadny, wiceprezydent Miasta Kalisza; Aneta Ochocka, skarbnik Miasta Kalisza; Marcin Cieloszyk, naczelnik Kancelarii Prezydenta Miasta; Tomasz Rogoziński, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych; Eugenia Jahura, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu; sekretarz komisji – Katarzyna Pospiech, główny specjalista ds. kadrowych w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Kalisza zdecydowała, że to Marcin Ferenc pokieruje DPS-em. Okazał się najlepszy spośród kandydatów, którzy zgłosili chęć objęcia stanowiska dyrektora kaliskiej placówki.

  - Pan Marcin Ferenc posiada pożądane kwalifikacje w zakresie zarządzania oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w administracji publicznej, a także w zakresie pomocy społecznej. Kandydat wykazał się bardzo dobrą wiedzą oraz znajomością przepisów prawa w zakresie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu – czytamy w uzasadnieniu komisji konkursowej.

  Dziś nowemu dyrektorowi pogratulował wiceprezydent Mateusz Podsadny: - Jestem przekonany, że doświadczenie i wiedza Marcina Ferenca pozwolą na sprawne i profesjonalne zarządzanie kaliską placówką.

  Od początku kariery zawodowej Marcin Ferenc zajmuje się pomocą społeczną i działalnością związaną z organizacjami pozarządowymi.
  Jest absolwentem IV Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Instytutu Pracy Socjalnej. Posiada dyplom Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz kurs NGO Master.

  Podczas nieobecności dyrektorki, kierował kaliskim DPS-em.

  Wcześniej był pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu. Sprawował także funkcję szefa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie. Działa w stowarzyszeniu Mieszkańcom Gminy Gołuchów.

  - Przez wiele lat skutecznie pozyskiwałem środki krajowe, unijne, zagraniczne i prywatne na projekty społeczne, m.in. na rzecz rodzin dotkniętych ubóstwem i bezrobociem, seniorów, osób niepełnosprawnych i ich rodzin – mówi Marcin Ferenc. - Dołożę wszelkich starań, by jak najlepiej wykonywać powierzone mi obowiązki.

  Za wdrażanie innowacyjnych projektów - Teleopieka - 2016, Śniadanie dla seniora 2016, Międzynarodowy wolontariat seniorów od 2009-2014 – otrzymał Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

   

  (RED)

  Komentarze

  Najczęściej odwiedzane

  The browser you use is not supported by this application, probably because it lacks some critical features.
  For a better experience, please consider using this application with a supported browser.